Kotisivulle

Vastauksia Ukrainaan liittyviin kysymyksiin


Sotatila ja järkyttävät uutiset Ukrainan tapahtumista ahdistavat kaiken ikäisiä. Kaupungille on tullut paljon kysymyksiä huolestuneilta kuntalaisilta, jotka haluaisivat eri tavoin auttaa ja tukea ukrainalaisia. Kokosimme usein toistuviin kysymyksiin vastauksia asiantuntijoilta. Vastauksia päivitetään tiedon karttuessa.

Viimeisin päivitys 20.7.2022
 

Mänttä-Vilppulan valmiusjohtoryhmä varautuu Ukrainan kriisin vaikutuksiin 

Kaupungin valmiusjohtoryhmällä on valmius kokoontua nopeasti ja Ukrainan ja ukrainalaisten maahantulon tilannetta seurataan tiiviisti. Mänttä-Vilppulassa on varauduttu monin tavoin Ukrainan sodan vaikutuksiin ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin. 

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus teki  13.6.2022 päätöksen kaupungin osallistumisesta Tampereen kaupungin hallinnoimaan Pirkanmaan kuntien yhteiseen Ukraina-projektiin. Projekti tukee kuntia pakolaisten asettautumisen tuen viranomais- ja verkostoyhteistyössä, pakolaisten palveluprosessien sujuvoittamisessa ja tiedonkulun parantamisessa sekä nopeammassa reagoinnissa muuttuviin tilanteisiin. 

Maahanmuuttovirasto, Kuntaliitto, ELY-keskus ja monet muut toimijat järjestävät säännöllisesti infotilaisuuksia ja lähettävät Ukrainan tilanteeseen liittyvää, jatkuvasti päivittyvää tilannekuvaa kuntiin. Mänttä-Vilppulan valmiusjohtoryhmän jäsenet osallistuvat valtakunnalliseen ja Pirkanmaan kuntien yhteistyöverkostoon. Kansallista lainsäädäntöä päivitetään vastaamaan nopeasti muuttunutta tilannetta. 

Lisätietoa maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä ks. Migrin verkkosivut.

Tilapäinen suojelu* 

Ukrainan pakolaisilla on ainoana kohderyhmänä avattu mahdollisuus hakea tilapäistä suojelua. Tätä haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta. Käsittely on turvapaikkahakemuksia nopeampaa eikä yleensä edellytetä kuulemisia. Tilapäisen suojelun perusteella oleskelulupa on voimassa noin vuoden. Myös turvapaikkahakemuksen voi jättää. Ukrainan kansalaisilla on oikeus oleskella Suomessa (EU-alueella) 3 kuukautta viisumivapaasti, jos saapujalla on biometrinen Ukrainan passi. Maassa voi oleskella myös työntekoon perustuvalla oleskeluluvalla. 
 
*Tilapäinen suojelu voidaan myöntää vain:
1) Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia.
2) Euroopan unionin ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille, jotka ovat oleskelleet Ukrainassa laillisesti ja joiden paluu lähtömaahan turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista.
3) Ukrainalaisten ja Ukrainassa kansainvälistä suojelua tai vastaavaa kansallista suojelua saaneiden perheenjäsenille, jos perheside on muodostettu Ukrainassa ennen 24.2.2022.

Vastaanottokeskus ja kuntiin sijoittuminen 

Maahanmuuttovirasto Migri koordinoi turvapaikanhakijoiden ja hätämajoitusta tarvitsevien sijoittamista Suomessa. Maahanmuuttovirasto on laajentanut nykyisiä toiminnassa olevia vastaanottokeskuksia, perustanut niihin sivutoimipisteitä sekä perustanut myös täysin uusia vastaanottokeskuksia.

Vastaanottokeskuksen ylläpitäjänä voi olla kunta tai esim. yritys tai SPR. Mänttä-Vilppulalla on kokemusta SPR:n Hämeen piirin kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Migri on tehnyt päätöksen 21.4., että SPR:n ylläpitämä 200-paikkainen vastaanottokeskus perustetaan Mänttä-Vilppulaan. Asunnot SPR:lle vuokraa Koskelantalot Oy. Toiminta oli suunniteltu alkavaksi 16.5. mennessä ja asunnot olivat valmiina, mutta ensimmäisten asukkaiden joukko saapui 3.6.  SPR on tehnyt vuokrasopimukset asunnoista Koskelantalojen kanssa, huolehtinut asuntojen varustamisesta ja vastaa asukkaiden vastaanottopalveluista. 

Vastaanottokeskus toteutetaan hajasijoitusmallisena, jolloin asiakkaat asuvat normaalinkaltaisessa kerrostaloympäristössä ja keskuksen palvelut tuotetaan sitä varten vuokratuissa tiloissa.  Vastaanottokeskuksen perustamisen taustalla on Ukrainan pakolaisten tilanne, mutta Mänttä-Vilppulan uuteen vastaanottokeskukseen voidaan sijoittaa myös muista maista saapuvia turvapaikanhakijoita. Tavoitteena kaikessa vastaanottotoiminnassa on, että niin Ukrainasta paenneet kuin muut turvapaikanhakijat pääsevät mahdollisimman nopeasti asettumaan osaksi yhteiskuntamme arkea, työelämää ja palveluita. 

Oikeus työhön 

Tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa.  Poliisin tai rajaviranomaisen antama todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää. Tilapäistä suojelua aikaisemmin hakeneet voivat tarvittaessa pyytää todistuksen Maahanmuuttovirastolta. Tilapäistä suojelua hakeneiden työllisyyspalveluista vastaa Pirkanmaan TE-toimisto ja Mänttä-Vilppulan kaupunki toimii yhteistyökumppanina.

Tilannetietoa yrityksille 

Yrityksille on koottu tarkennettua tilannetietoa MW-Kehitys oy:n verkkosivuille. 

Oikeus opetukseen 

Tilapäisen suojelun perusteella maassa olevilla lapsilla ja nuorilla on oikeus saada perusopetusta, mutta heillä ei ole oppivelvollisuutta. Oikeus varhaiskasvatukseen syntyy, mikäli vanhemmilla on työ- tai opiskelupaikka. Mänttä-Vilppulassa on kokemusta valmistavan opetuksen järjestämisestä lapsille ja nuorille peruskoulussa. Mäntän seudun koulutuskeskus voi tarjota kysynnän mukaan tutkintoon valmentavaa -koulutusta (TUVA) ja muuta tarvittavaa koulutusta. 


Parhaiten autat lahjoittamalla rahaa

Ukrainan kriisi on herättänyt meistä monet tarjoamaan eri tavoin apuaan ukrainalaisille. Tavalliset kuntalaiset voivat parhaiten auttaa ukrainalaisia tekemällä lahjoituksen tunnettujen avustusjärjestöjen kautta.

Avustusjärjestöillä, esimerkiksi Suomen Punaisella Ristillä, Unicefilla, Kirkon Ulkomaanavulla ja Lääkärit ilman rajoja -järjestöllä, on kokemusta kriisitilanteista ja toimivat hankintaketjut.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus päätti 7.3.2022, että kaupunki pidättäytyy toistaiseksi Venäjälle suuntautuvasta ystävyyskuntatoiminnasta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki lahjoittaa 3.000 euroa Pelastakaa Lapset ry:n kautta Ukrainan lapsille. 

Väestönsuojelun vastuuviranomainen on pelastuslaitos

Pirkanmaalla väestönsuojelusta vastaa Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitos tiedotti viime viikolla, että Suomeen ei kohdistu sellaista uhkaa, joka edellyttäisi väestönsuojien käyttöönottomääräyksen antamista tai joditablettien käyttöä. Väestönsuojien käyttöönotosta ilmoitetaan viranomaismääräyksellä, jonka jälkeen niiden tulee olla käyttökunnossa 72 tunnin sisällä.

Pirkanmaalla on yksi yleinen väestönsuoja Tampereen Liisankalliolla. Mänttä-Vilppulassa ei ole kaupungin ylläpitämiä yleisiä väestönsuojia.

Mänttä-Vilppulan alueella on taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöjen omia väestönsuojia. Niiden kunnosta ja käyttökuntoon saattamisesta vastaa kiinteistön omistaja. Kaupunki vastaa omista kiinteistöistään ja niissä olevista väestönsuojista. Nämä tilat ovat mitoitettu kiinteistöissä työskenteleville ja asiakkaana oleville. 

Keskusteluapua nuorille

Keskusteluapua tarjoavat toimijat 

Kirkon keskusteluapu ja palvelut

Tampereen kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys

Vakavissa traumaattisissa kriiseissä ja välittömän sosiaaliavun tarpeissa, p. 0500 625990 (24h).
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen infektiotiedotteet

THL on julkaissut suosituksen Ukrainasta saapuvien henkilöiden infektiotautien ehkäisystä ja rokotuksista.  

Tays infektiotiedote 3/2022 (tietoa Ukrainasta tulevien pakolaisten terveystarkastuksista): 
https://www.tays.fi/fi-fi/ohjeet/Infektiotiedotteet/Infektiotiedote_32022(149222) 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555