Kotisivulle

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu

Mikä on Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilu?

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut liittyvät hallituksen tavoitteisiin nostaa työllisyysastetta. Työllisyyden edistämisen vastuu ja siihen liittyvä toimivalta siirretään osittain TE-toimistoilta työllisyyskokeiluissa mukana olevien kuntien tehtäväksi. Pirkanmaalta kokeiluun osallistuu Mänttä-Vilppulan lisäksi 21 kuntaa, jotka muodostavat yhden yhtenäisen kokeilualueen. 

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työttömät ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat sekä työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Kohderyhmään kuuluvat myös kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset työnhakijat, jotka ovat työttömänä tai työvoimapalveluissa. 

Työllisyyden kuntakokeilusta säädetään erillisellä lailla, jonka eduskunta hyväksyy. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 ja kokeilu kestäisi 30.6.2023 saakka.
 
Mitä hyötyä työllisyyskokeilusta on asiakkaille?

Tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden työllistymistä sekä tehostaa ja uudistaa työllistymistä edistäviä osaamisen kehittämisen ja kuntoutumisen palveluja. Kunnat tehostavat asiakaspalvelua. Se tarkoittaa mm. työttömän nopeaa, yksilöllistä kohtaamista, palvelutarpeen arviointia ja ohjausta palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tilanteissa, joissa työn saanti ei heti ole mahdollista. Tarvittaessa palvelut tuotetaan moniammatillisen asiantuntijaverkoston avulla. Kokeilu mahdollistaa asioinnin omassa kunnassa, omatyöntekijämallin ja henkilökohtaisemman palvelun. Työnhakijoiden työllistymismahdollisuudet paranevat, koska kunnat toimivat lähellä työelämäyhteyksiä, yrityksiä, yhdistyksiä ja elinkeinopalveluja ja pystyvät tehokkaasti turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta alueen yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555