Kotisivulle

Aikuisten yksilöohjaus

on tarkoitettu yli 29-vuotiaille työttömille työnhakijoille, jotka tarvitsevat apua tai tukea hakeutuessaan työmarkkinoille.

Yksilöohjauksessa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta ja etsitään hänelle oikeat palvelut sekä etsitään reittejä työelämään esim. työkokeilun ja palkkatuetun työn kautta. Yksilöohjaaja voi auttaa asiakasta selvittämään mm. koulutukseen, talouteen ja terveyteen liittyviä kysymyksiä.

Tapaamiset aikavarauksella, yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai sähköpostilla.

Palveluohjaaja toimii Seppo– hankkeen alla. Seppo– hanke on Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Pirkanmaan TE-toimiston yhdessä rahoittama hanke, joka pyrkii toimimaan työttömyyden vähentämiseksi Mänttä-Vilppulassa. Kohderyhmänä hankkeessa ovat mm. kaupungin pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt sekä muut työmarkkinatukea saavat työttömät, joiden tavoitteena on palata työelämään. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat Pirkanmaan TE – toimisto ja Mänttä-Vilppulan kaupungin sosiaalitoimi. 

Seppo – hankkeen asiakasmäärä on n. 60 henkilöä vuodessa. Heistä 30 työllistetään palkkatuettuun työhön kaupungin eri yksiköihin. Muut asiakkaat ovat työkokeilussa tai yksilöohjauksen avulla hakeutumassa työllistymistä edistävien palvelujen piiriin. Kunkin asiakkaan tilanne kartoitetaan erikseen ja jokaiselle pyritään löytämään omien tavoitteiden mukainen polku kohti työelämää tai opiskelua.

Seppo– hankkeen tavoitteena on tukea asiakkaan luottamusta omiin kykyihinsä sekä auttaa häntä selkiyttämään tulevaisuuden näkymiään. Tavoitteena on myös kohottaa hankkeeseen osallistuvien ammattitaitoa sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Työllistymisen ja ammattitaidon kasvun myötä hakeutuminen avoimille työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen helpottuu. Hankkeen myötä asiakkaiden tavoitellaan olevan innostuneita ja työelämään suuntautuneita.

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555