Kotisivulle

Tietosuoja

Käsitteitä

Tietoturvalla tarkoitetaan sellaisia hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä.
Henkilötiedot on suojattava oikeudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta käytöltä.

Yksityisyyden suojaan viestinnässä kuuluu tietosuojan ohella olennaisena osana henkilön oikeus luottamukselliseen viestintään.
Luottamuksellisen viestinnän suoja kattaa sisällön lisäksi viestintään liittyvät yksilölliset tunnisteet.
Tämän vuoksi tunnistetietojen käsittelystä on otettu erityisiä säännöksiä teletoiminnan tietosuojalakiin.

Lainsäädäntö

Lainsäädäntö ohjaa pääosin tietosuojan ja yksityisyyden suojan toteutumista. Tietoturvallisuuden tulee taata em. lakien ja asetusten asettamat tavoitteet muiden, organisaation kannalta tärkeiden tietoturvaan liittyvien tavoitteiden lisäksi. Lainsäädännön seuraaminen ja toteuttaminen käytännössä on osa hyvää tietojenkäsittelytapaa.
Suomessa ei ole yhtenäistä tietoturvalainsäädäntöä, vaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä säännöksiä löytyy useista eri laeista ja asetuksista.

Viereisessä luettelossa on linkkejä Finlex-tietokannan ajantasaisversioihin tärkeimmistä tietoturvaa ja tietosuojaa ohjaavista laeista.

CERT-FI Tietoturva Nyt !

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555