Kotisivulle

Tietotekniikka

Tietohallinnossa teemme työtä, jotta kaupungin henkilöstö pystyy hyödyntämään olemassa olevia tietojärjestelmiä täysipainoisesti omassa työssään. Tämä luo perusedellytykset hyvälle asiakaspalvelulle toimialasta riippumatta.

Tietohallinnon päämääränä on parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua, sekä samalla tietotekniikan keinoin vapauttaa henkilöstön aikaa ydintehtävien suorittamiseen.
Lisäksi tietohallinnon päämääränä on tarjota luotettavasti toimiva ympäristö kaikkien hallintokuntien päivittäisten toimien hoitamiseen.

Tietohallinnon palvelut on tuotettu taloudellisesti, kattavasti sekä skaalautuvasti, riippumatta organisaation rakenteesta, koosta, tai siitä, kenelle palveluita tarjotaan.

Mänttä-Vilppulan kaupungin tietohallinto pystyy tarjoamaan tietotekniikan palveluita myös muille kunta-alan toimijoille.

Mänttä-Vilppulan tietohallinto tuottaa kaupungin toiminnassaan tarvitsemat palvelut.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@manttavilppula.fi

Kiireettömät vikailmoitukset tällä lomakkeella.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555