Kotisivulle

Arkistotoimen toimintaohjeisto

Arkistotoimen järjestäminen kuuluu kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus määrää sen viranhaltijan tai toimihenkilön, joka johtaa arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Mänttä-Vilppulan kaupungissa arkistotointa johtaa kaupunginsihteeri.

Arkistotoimen tehtävänä on:
- varmistaa asiakirjojen käytettävyys: rekisteröinti ja muu kirjaaminen sekä arkistointi ja luettelointi
- sähköisen atk-aineiston tallentamisen ja tulostamisen suunnittelu
- asiakirjojen säilymisestä huolehtiminen

Tätä toimintaa ohjaa Mänttä-Vilppulan kaupungissa mm. seuraavat ohjeet:

Mänttä-Vilppulan kaupungin Tiedonhallintasuunnitelma
Mänttä-Vilppulan kaupungin Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje
Asiakirjatietojen käsittelyohjeet
Ohjeet kuntien välisen yhteistoiminnan ja ostopalvelujen asiakirjahallinnosta ja arkistonmuodostuksesta
Ohjeet aineiston siirtämisestä keskusarkistoon
Asiakirjatietojen lainausohjeet ja tutkijapalvelu

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555