Arkistolinkit

 
Arkistolaitos

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistolaki (831/1994)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)

Henkilötietolaki (523/1999)

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011)

Kunnallisen asiakirjahallinnon opas (2011)

Ams-opas, kansallisarkiston julkaisu (2007)

Arkistolaitoksen opas säilytysaikojen määrittelyn periaatteiksi (2010)

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat (1.1.2002 alkaen)

Julkishallinnon asiakirjatietojen seulonta

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Asiointipiste, Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555