Kotisivulle

Arkistolinkit

Kansallisarkisto

Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Arkistolaki (831/1994)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)

Tietosuojalaki

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011)

Kunnallisen asiakirjahallinnon opas (2011)

Ams-opas, kansallisarkiston julkaisu (2007)

Arkistolaitoksen opas säilytysaikojen määrittelyn periaatteiksi (2010)

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat 

Julkishallinnon asiakirjatietojen seulonta

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555