Kotisivulle

Taidetuubi 2014

Ebru-taide!

Ihmisten kaupunki
Menneen minän metsästys

Kuvataiteilijat koulumaailmassa -samanaikaisopetus 2014

Kevään 2014 aikana lähialueen kuvataiteilijat vierailivat ja opettivat oppitunneilla perusopetuksen yläkouluissa, 7.-9.luokilla, samanaikaisopettajina. Taiteilijavierailut järjestettiin yhteistyössä koulujen kuvataideopettajan kanssa, joka toimi koulun edustajana yhteistyössä taiteilijoiden ja koordinaattoreiden kanssa.

Jokaiselle kuvataideryhmälle suunniteltiin taideopetuskokonaisuus, joka sisälsi vähintään kaksi  eri taiteilijan vetämää taidetyöpajaa. Työpajojen kesto vaihteli kahdesta oppitunnista kokonaiseen koulupäivään. Kokonaisuudessaan kevään 2014 aikana yläkouluilla pidettiin taideopetusta 158 tuntia.

Taidetuubi keskittyi valokuvauksen, kuvankäsittelyn, animaation, arkkitehtuurin ja  julkisentaiteen osa-alueisiin. Taidetuubi tavoitti kaikki Mänttä-Vilppulan yläkoulujen 7.luokkalaiset ja valinnaisen kuvataiteen 8. ja 9-luokan oppilaat. Tämän lisäksi Taidetuubi järjesti yhteistyössä Serlachius-museon kanssa Koskelanlammen ympärijuoksun taidetapahtuman.

Vuonna 2014 Taidetuubin koordinaattoreina toimivat kuvataiteilijat Heidi Saramäki ja Krister Gråhn. Työpajoja ohjasi 13 taiteilijaa, jotka olivat Valtteri Halmetoja, Heidi Hänninen, Raman Hussain, Emmi Kallio, Riikka Lenkkeri, Johanna Lonka, Anna Pekkala, Thomas Regan, Tiina Riutta, Heidi Saramäki, Timo Savilepo, Merja Tanhua ja Paula Tella.  Yhteistyötä tehtiin Videootit ry:n, Serlachius-museon, kanssa.

Työpajoissa syntyneitä elokuvia voi katsoa Taidetuubin kanavalla osoitteessa: http://vimeo.com/taidetuubi

Vuoden 2014 Taidetuubin viiripajan ehdotukset on nähtävillä osoitteessa: https://www.facebook.com/taidekaupunki/photos/a.188248737994736.1073741828.187924391360504/316567315162877/?type=1&theater

TAIDETUUBIN 2014 PAJATARJONTA

Ebru-taide! - maalausanimaatiotyöpaja

Opettajat: Raman Hussain ja Heidi Saramäki

Ebru- taide on värikkäiden kuvioiden luomista tiivistetyn veden pinnalla. Ebru sana on peräisin persiankielisestä sanasta ”Ebr” joka tarkoittaa ”pilvi”. Vaikka Ebru- taiteen alkuperästä ei ole tietoa, se luokitellaan itämaiseksi koristetaiteeksi. Joidenkin lähteiden mukaan Ebru- taide on syntynyt Turkmenistanin Buhara kaupungissa ja silkin vientireittien kautta siirtynyt Iraniin ja sieltä ottomanilaisille eli Turkkiin.

Työpajassa jokainen oppilas tekee oman Ebru-maalauksen, joka kuvataan vaihe vaiheelta animaatioksi maalauksen synnystä. Lopuksi maalaus siirretään paperille. Animaatiot koostetaan Taidetuubin toimesta.

Ihmisten kaupunki - arkkitehtuurityöpaja

Opettajat: Timo Savilepo ja Heidi Saramäki

Työpajassa tutustutaan arkkitehtuurin mahdollisuuksiin rakentamalla pienoismallia kierrätysmateriaaleista. Oppilaat pääsevät arkkitehteina suunnittelemaan ja rakentamaan kaupunkilaisille kiinnostavaa ympäristöä. Työ toteutetaan pareittain ryhmätyönä.

Minä ja maisema - erikseen ja yhdessä  -valokuvakollaasityöpaja     

Opettaja: Tiina Riutta

Työpajassa oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat valokuvakollaasin, jossa yhdistyvät vanhan albumikuvan maisema kotiseudulta ja työpajan aikana kuvattava omakuva.          

Kurssilla tehtävää valokuvakollaasia varten valitaan valmis kuva tilasta tai maisemasta, johon haluaisi itsensä kuvitella. Tämä kuva tulee kollaasin taustakuvaksi ja voi olla esim. vanha albumikuva tai postikorttimaisema. Taustakuva skannataan tietokoneelle. Siihen yhdistetään kuvankäsittelyohjelman avulla kurssilla suunniteltu ja valokuvattu otos itsestä. Kuvaukset tehdään 2-3 hengen ryhmissä.

Menneen minän metsästys - valokuvauksen ja muotokuvauksen paja             

Opettaja: Merja Tanhua

Työpajassa oppilaat rakentavat itselleen erilaisista materiaaleista päähineitä ja asusteita omiin muotokuviinsa. Muotokuviin etsitään vaikutteita vuosisatojen takaa. Luokkaan rakennetaan pieni studio, jossa on taustakangas ja salamavalot.
Jokainen oppilas saa vuorollaan istua kuvattavaksi omatekemässään asussa. Valaistuksella ja tummalla taustalla kuviin luodaan tunnelma, joka muistuttaa vanhaa 1600-luvun muotokuvamaalausta. Työpajasta jää oppilaille muistoksi
leikkimielinen omakuva sekä myös hiukan oman kokemuksen kautta syventynyttä taidehistorian tuntemusta. 

Paikalliset suuruudet - muotokuvatyöpaja

Opettaja: Riikka Lenkkeri

Ryhmätyönä toteutettu muotokuva – tai henkilökuvamaalaus, joka koostuu jokaisen oppilaan ruutusuurennusmenetelmällä tehdystä ”palasesta”. Maalauksen aihe liittyy Mänttä-Vilppulan historiaan ja se voi ottaa tarkastelun kohteeksi niin yksittäisen ihmisen kuin jonkun tietyn ryhmän tai tilanteen. Maalaus toteutetaan akryyliväreillä pohjustetuille puulevyille. Pyrkimyksenä on harjoitella värien sekoittamista ja sivellintyöskentelyä. Oppilaat aloittavat työn suunnittelusta, aihevalinnasta sekä ruutusuurennuksen tekemisestä myös puupohjat pohjustetaan itse.

Fauna & flora - pehmeitä veistoksia kierrätysmateriaalista       

Opettaja: Johanna Lonka

Kierrätystaidepajassa toteutetaan Mänttä-Vilppulan omintakeisia eliöitä ja olioita, joille kehitellään biologinen luokitus ja ominaisuudet. Jokainen oppilas toteuttaa oman hahmonsa kierrätysmateriaaleista. Materiaaleina käytetään mm. kangasta, helmiä, rautalankaa jne. Veistos toteutetaan kollaasin keinoin, ompelemalla, nitomalla, leikkaamalla ja liimaamalla. Oppilaiden hahmot seikkailevat lajityypilleen ominaisissa paikoissa koululla tai jossain muussa julkisessa tilassa.

Näkymättömien jälkien näkyväksi tekeminen - kehollisen piirtämisen työpaja        

Opettaja: Paula Tella

Kehollisen piirtämisen pajassa tehdään helppoja kaikille sopivia kehollisia harjoitteita, joiden kautta tutustutaan omaan
yksilölliseen tapaan liikkua, tuntea ja kokea. Harjoitteilla pyritään tiedostavaan keholliseen läsnäoloon.  Tämän jälkeen
tuodaan tutkittu  kehon  liike näkyväksi kuvallisin keinoin. Teemoina ovat moniaistisuus, ja näkymättömien jälkien näkyväksi
tekeminen. Työpajan tarkoituksena on tutkia yhdessä ja yksin kokemuksellisuutta. Työpaja voi olla osana liikuntatuntia.

Tape it! -seinäteippauspaja            

Opettajat: Anna Pekkala ja Emmi Kallio  

Työpajassa koululaiset pääsevät tarkastelemaan opiskeluympäristöään kriittisin silmin. Mikä ympäristössä miellyttää, mitä he haluaisivat muuttaa? Aluksi tutustutaan yhdessä katutaiteen esimerkkeihin siitä, miten ympäristöä voi tarkastella uusin silmin, ja kuinka rumassa tai arkisessa voi piillä jotain kaunista ja yllättävää. Nuoret toteuttavat sitten pienryhmissä omat teoksensa, joiden myötä epäviihtyisiksi ja epäesteettisiksi koetut koulutilojen yksityiskohdat muuntuvat viihtyisyyttä lisääviksi. Työpajat teokset toteutetaan seinäteippauksina riisipaperiteipillä.

Minun taidekaupunkini - Liehuva kaupunkikuva

Opettajat: Valtteri Halmetoja ja Heidi Hänninen

Ympäristötaidepajassa oppilaiden kanssa toteutetaan uudet suunnitelmat Mänttä-Vilppulan kaupunkiviireistä, jotka kesäisin ovat liehuneet lyhtypylväissä ja lipputangoissa. Oppilaat saavat suunnitella oman näkemyksensä siitä, mitä kaikkea taidekaupunki voisi olla ja kuinka sitä voisi ilmentää liehuvissa lipuissa. Viirisuunnitelmat toteutetaan 1:2 kokoon paperille (50 x 200 cm) maalaten, kollaasein ja sapluunoin - yksin tai ryhmissä.

Suunnitelmista äänestetään toteutettavat viirit, jotka liehuvat kaupungilla kesällä 2014. Paja toteutetaan yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin ja MV-kehityksen kanssa.

Salamagrafiikkaa -grafiikantyöpaja        

Opettajat: Thomas Regan

Kurssi vastaa nopeasti kysymykseen ”Mitä on taidegrafiikka, ja mitä järkeä siinä on?” Kurssin aikana mietitään miksi grafiikkaa tehdään, ja tutustutaan lyhyesti erilaisiin grafiikan menetelmiin. Kurssin aikana oppilaat suunnittelevat jollakin kotikutoisella painomenetelmällä toteutettavan teoksen ja toteuttavat sen. Teos voi olla melkein mitä tahansa, konstit on monet. Oppilaat miettivät, miten grafiikan avulla voi kuvata jotain, sanoa sanottavansa tai esittää asiansa. Etsitään ja kokeillaan erilaisia grafiikan kotikonsteja ja tehdään niillä teoksia. Kurssi toteutetaan useammalla opetuskerralla, että osallistujille jää välissä aikaa miettimiseen ja omatoimiseen työhön.

Lisäksi Taidetuubi on mukana Koskelanlammen Ympärijuoksussa 13.5.2014 yhteistyössä Serlachius-museoiden kanssa.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555