Kotisivulle

Esittely

TAIDETUUBI

Kuvataiteilijat koulumaailmassa -samanaikaisopetus 2015

- Hanke tuo kuvataiteilijoita vierailemaan ja osallistumaan yläkoulujen oppitunneille.

- Taidekaupunki Mänttä-Vilppulassa kuvataide halutaan ottaa erityisesti huomioon perusopetuksen taidekasvatuksessa.

- Toteutetaan Opetushallituksen erityisavustuksen (opetusryhmien pienetämiseen) turvin keväällä 2015.

Nykytaiteelle tyypillinen asioita ja ilmiöitä kyseenalaistava asenne toimii myös koulumaailmassa. Taidekasvatus tarjoaa taiteilijoiden välittämänä tapoja, välineitä ja uusia näkökulmia lasten ja nuorten maailmankuvaan ja tapaan käsitellä sitä.

Lähtökohtana on ajatus, että taidetta tekevä lapsi onnistuu aina. Opetus perustuu erilaisten näkökulmien löytämiseen ja kunkin oppilaan vahvuuksien esille nostamiseen. Taiteen tekeminen on haastavaa, joskus vaikeaakin mutta myös todella hauskaa. Luovuus ja luova asenne antavat vapautta ja rohkeutta myös muuhun koulutyöhön.

Taiteen tehtävä ei ole pelkästään miellyttää katsojaansa, taide pyrkii paremminkin koskettamaan ja haastamaan yleisönsä; se hämmentää ja ärsyttää, se pelottaa ja vihastuttaa, se liikuttaa ja ihastuttaa ja ennen kaikkea se kutsuu ajattelemaan ja kokemaan kanssaan!

Kyseenalaistaminen ei tietenkään ole itsetarkoitus eikä pelkillä käsitteillä vielä pitkälle pärjätä taidemaailmassa. Nykytaide ja taiteen historia ovat valtaisa taitojen ja erilaisten tekniikoiden varasto, tapojen ja tyylien summa. Taiteen tekemiseen liittyvät tekniikat ja taidot ovat myös lapsille ja nuorille portteja päästä käsittelemään ja kuvaamaan omaa ympäröivää maailmaa.

Eri alojen kuvataiteilijoilla on näkökulmien lisäksi mahdollisuus tarjota syventävää ja omakohtaista opetusta erilaisista taidetekniikoista. Yhteistyössä luokan - ja aineenopettajien kanssa on mahdollista toteuttaa kutakin oppilasryhmää parhaiten palveleva kokonaisuus.

Mielenkiintoinen voisi olla yhteistyö myös vaikkapa historian, fysiikan, kemian tai esimerkiksi kotitalousopettajien kanssa.

Teksti: Riikka Lenkkeri

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555