Sarapihan palvelukeskus

Palveluasuminen sisältää asukkaan ympärivuorokautisen henkilökohtaisen palvelun, hoivan ja huolenpidon ryhmäkodeissa, henkilökohtaisen avustamisen myös ryhmäkodin ulkopuolella (asiointi, vierailut) sekä toimintaa tukevat palvelut kuten ateria-, siivous- ja hygieniapalvelut.

Sarapihan palvelukeskuksessa olevista ryhmäkodeista Tupasvilla on 15-paikkainen, Karpalo ja Suopursu ovat 13-paikkaisia tehostetun asumisen yksiköitä.

Toimintaa ohjaa keskeisesti asukkaiden itsemääräämishoideuden ja elämänhallinnan mahdollistaminen ja kunnioittaminen. Ryhmäkotien tavoitteena on olla pysyvä koti siellä asuville vanhuksille. Päivittäinen toiminta perustuu asiakkaiden yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jota tarkistetaan tarpeen mukaan.

Osoite: Pakkaajankatu 18 B, 35800 Mänttä
Faksi 03 488 5101

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Asiointipiste, Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555