Punatulkun palvelukeskus

Palveluasuminen sisältää asukkaan ympärivuorokautisen henkilökohtaisen palvelun, hoivan ja huolenpidon ryhmäkodeissa, henkilökohtaisen avustamisen myös ryhmäkodin ulkopuolella (asiointi, vierailut) sekä toimintaa tukevat palvelut kuten ateria-, siivous- ja hygieniapalvelut.

Punatulkun palvelukeskuksessa olevista ryhmäkodeista Koskisieppo on 16-paikkainen ja Kangaspääsky 20-paikkainen tehostetun asumisen yksikkö.

Toimintaa ohjaa keskeisesti asukkaiden itsemääräämishoideuden ja elämänhallinnan mahdollistaminen ja kunnioittaminen. Ryhmäkotien tavoitteena on olla pysyvä koti siellä asuville vanhuksille. Päivittäinen toiminta perustuu asiakkaiden yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jota tarkistetaan tarpeen mukaan.

Punatulkun palvelukeskuksessa on ryhmäkotien lisäksi 15-paikkainen kuntoutusosasto Harjupeippo. Osastolla järjestetään lyhytaikais- ja kuntoutusjaksoja vanhuksille. Osa paikoista on hoivapaikkoja ja tavoitteena on antaa loppuelämän koti siellä asuville vanhuksille. Hoivaosasto tarjoaa laadukkaan ja asiakasta kunnoittavan saattohoidon sekä hyvän perushoidon ja lääkäripalvelut vanhuksille.

Osoite: Vilpunkatu 6 B, 35700 Vilppula
Faksi 03 488 5201

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Asiointipiste, Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555