Kotisivulle

Omaishoidontuki ja perhehoito

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen omaishoitajan ja muiden tarvittavien palveluiden avulla. Omaishoidon tuen tavoitteena on välttää vanhuksen, vammaisen tai sairaan joutuminen laitoshoitoon. Omaishoidon tuen määrä perustuu annettavan hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Hoitopalkkion määrään vaikuttaa myös muiden annettavien palveluiden määrä.

Perhehoidossa ikäihminen menee perhehoitajan kotiin päiväaikaiseen hoitoon, tilapäiselle jaksolle tai pysyvästi asumaan. Perhehoitaja voi myös tulla asiakkaan kotiin. Perhehoidossa ikäihminen saa tarvitsemansa tuen ja avun päivän askareisiin, ateriat sekä virikkeitä. Pirkanmaan perhehoidon yksikkö toimii Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kumppanina perhehoidon järjestämisessä ja tukee ja valmentaa perhehoitajia.

Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihminen muuttaa asumaan perhehoitajan kotiin toistaiseksi.

Tarvittaessa ikäihminen voi saada kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluja perhekotiin.

Tilapäisessä perhehoidossa perhekodissa vietetään ennalta sovittu ajanjakso, joka voi olla kestoltaan parista päivästä pariin kuukauteen. Tilapäinen perhehoito on hyvä vaihtoehto omaishoitajan vapaan aikaiseksi hoidoksi tai jos ikäihminen tarvitsee hetkellisesti tavallista enemmän huolenpitoa.

Päiväperhehoidossa vietetään 3 - 8 tuntia. Päivä perhehoidossa sisältää aamupalan, päiväruokailun, päiväkahvin ja virikkeitä sekä mahdollisuuksien mukaan ulkoilua.

 

Ikäihmisten palveluohjaaja

Hannele Joensuu
hannele.joensuu[at]taidekaupunki.fi
044 358 0001
Keskuskatu 2, 35700 Vilppula

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555