Kotihoito, palveluohjaus ja omaishoidon palvelut

Kotihoidon toimintaa ohjaa ajatus potilaan elämänhallinnan ja itsemääräämisoikeuden tukemisesta myös ikääntyessä ja toimintakyvyn laskiessa. Tärkeää on ikääntymiseen liittyvien sairauksien hyvä hallinta ja hoito kotona. Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle se elämisen taso, joka on hänelle tuttua ja tavanomaista.

Kotihoito

Palveluvastaava Marika Hetekorpi, Mänttä ja Luhtavilla, puh. 050 552 6357
Palveluvastaava Titta Aura, Vilppula ja Juupajoki, puh. 050 553 9518
Kotiutushoitaja Marja-Riitta Sahila, Mänttä-Vilppula, puh. 044 706 0599
Kotiutushoitaja Hannamari Yli-Ketola, Juupajoki, puh. 040 561 7661
Saattohoidosta vastaava hoitaja Merja Parviainen,  044 466 3362

Kotihoito tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi apua kotiin. Kotihoidon palveluilla tuetaan omassa kotona asumista.

Asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan sovitut palvelut yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Kotihoidon tukipalvelut ovat ateriapalvelu, asiointipalvelu ja turvapalvelu.
Ateriapalvelun muutokset  arkisin klo 6.45 - 14.00, puh. 050 073 2427. Samaa päivää koskevat peruutukset on tehtävä klo 8 mennessä. Viikonloppuisin ilmoitukset tiimin päivystysnumeroon.

Kotihoito on jaettu viiteen alueelliseen tiimiin, joiden toiminnasta vastaa sairaanhoitaja. Kuudes tiimi on tarkoitettu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Lisäksi kotihoitoon kuuluu palveluasumisyksikkö Luhtavilla, jossa ei ole jatkuvaa yöhoitoa. Yöllä asiakas saa apua turvapuhelimella.

Kotihoidon sairaanhoitajat ovat tavoitettavissa arkisin klo 7 - 14.45.
Kotihoidon päivystysnumeroihin vastataan klo 7 - 21.30.

KH 1, Kolho, sairaanhoitaja Marjo Auranen, puh. 044 466 3380, päivystysnumero 050 033 3540

KH 2, Vilppula, sairaanhoitaja Krisse Rapatti, puh. 050 451 5789, päivystysnumero 050 300 9557

KH 3, Hopealinnan alue, terv.h. Miia Hovikorpi , puh. 050 451 6787, päivystysnumero 044 420 1538

KH 4, Mänttä Keskusta, sairaanhoitaja Melina Westerlund (sij. Jenni Aalto), puh. 044 420 1519, päivystysnumero 050 406 1801

KH 5, Mänttä Itä, sairaanhoitaja Johanna Lahti, puh. 050 451 2189, päivystysnumero 050 550 5963

KH 6, MT-kunt., sairaanhoitaja Marita Mikkola, puh. 050 553 9512, päivystysnumero 050 550 5962

Luhtavilla palveluasumisyksikkö
Pakkaajankatu 20, 35800 Mänttä
puh. 050 013 2155 (klo 7 - 21.30)
 

Lähitori ja palveluohjaus

Palveluohjaaja neuvoo kaikissa ikäihmisten palveluihin liittyvissä asioissa ja tekee palvelutarpeen arvioinnin ennen palvelujen piiriin ottamista.

Sarapihan palvelukeskus
Pakkaajankatu 18 B
5800 Mänttä

Palveluohjaaja Anette Karvinen, puh. 044 420 1500
Palveluohjaajan tavoittaa Sarapihan Lähitorilta maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 9 - 12 ja Punatulkun palvelukeskuksesta keskiviikkoisin klo 9 - 12.

Juupajoen terveysasema
Koskitie 50
3550 Korkeakoski

Palveluohjaaja Jaana Uotila, puh. 050 512 1132
Palveluohjaaja on tavattavissa terveysasemalla torstaisin klo 12 - 14.30.


Omaishoidon palvelut

Omaishoidon tukea voidaan antaa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa. Lisäedellytyksenä on, että tämä hoito tai muu huolenpito on mahdollista järjestää hoidettavan kotona, sopimalla hoidosta hänen hyväksymänsä omaisen tai muun hänelle läheisen henkilön kanssa.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Omaishoidon ohjaaja Hannele Joensuu, puhelin 044 358 0001
Kotisairaanhoitaja Merja Parviainen,  puh. 044 466 3362

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ

Vaihde
+358 (0)3 488 811


Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Matkailuinfo
Asiointipiste, Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555