Kotisivulle

Sähköinen lääkemääräys

Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräykset sähköisesti ja tallentaa ne valtakunnalliseen tietokantaan, Reseptikeskukseen. Voit käydä hakemassa lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekissa tarkistetaan henkilöllisyytesi ja katsotaan Reseptikeskuksesta sinulle määrätyt lääkkeet.

Lääkäri antaa sinulle paperisen reseptin sijasta potilasohjeen paperilla. Siinä kerrotaan määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Potilasohje kannattaa ottaa mukaan apteekkiin. Se nopeuttaa asiointia, vaikka lääkkeen saat myös näyttämällä Kela-korttisi tai todistamalla muuten henkilöllisyytesi. Sairausvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää kuitenkin Kela-kortin esittämistä.

Lääkäri voi laatia puhelin- tai paperireseptin vain poikkeustapauksissa. Apteekissa tämäkin lääkemääräys muutetaan sähköiseksi ja tallennetaan Reseptikeskukseen.

Lääkkeen voi tarvittaessa noutaa apteekista joku muu henkilö puolestasi. Toisen puolesta asioivalla on oltava joko saamasi potilasohje tai Kela-korttisi, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hankkimiseen.

Sähköisten reseptien uudistamisen yhteydessä apteekit perivät apteekkikohtaisen uudistamismaksun, joka on muutamia euroja.

Sähköinen lääkemääräys helpottaa ja nopeuttaa asiointiasi sekä julkisessa terveydenhuollossa että apteekeissa. Tietosi ovat tarkoin suojattuja. Sähköistä reseptiä ei voi väärentää eikä se voi hävitä, sillä kaikki tiedot ovat valtakunnallisessa tietokannassa. Lääkemääräysten tallentuminen valtakunnalliseen tietokantaan parantaa myös tiedonkulkua ja helpottaa lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa, niin että päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset voidaan välttää.

Voit tarkastella omia reseptitietojasi Omakanta-verkkopalvelun kautta. Sähköiset reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta siitä päivästä, kun reseptit on kirjoitettu. Palvelussa ei näy paperi-, puhelin- tai faksireseptejä. Omakannasta jokainen täysi-ikäinen voi mm. tarkastaa mitä reseptejä hänelle on määrätty, mihin asti reseptit ovat voimassa ja paljonko resepteissä on vielä toimittamattomia lääkkeitä. Omakantaan voit kirjautua verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteen avulla. Jos et käytä tietokonetta, saat yhteenvedon resepteistä paperilla terveydenhuollosta ja apteekista.

Omakanta-palvelussa voit valita, ketkä saavat katsoa reseptitietojasi. Lääkäri saa aina katsoa reseptejä, joita hän on sinulle määrännyt. Omakanta-palvelussa voit kieltää, että toiset lääkärit ja apteekit eivät näe reseptitietojasi. Muista tällöin, että saat lääkkeesi apteekista ainoastaan potilasohjetta tai reseptien tulostettua yhteenvetoa näyttämällä.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555