Kotisivulle

Sosiaalityö

Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alueen sosiaalitoimi

Johtava sosiaalityöntekijä Raili Lindén-Hakanen, puh. 044 797 2005

Mänttä-Vilppulan sosiaalitoimisto
Keskuskatu 2, 35700 Vilppula

Juupajoen sosiaalitoimisto
Koskitie 50, 35500 Korkeakoski
puh. 044 7288 380

Sähköposti etunimi.sukunimi@taidekaupunki.fi

Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan.
Tukea maksetaan se määrä, jolla tuen tarpeessa olevan asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät käytettävissä olevat tulot ja varat.
Yleensä toimeentulotuen asiakkaalla on tuloja, esimerkiksi asumistuki, työttömyysturva tai sairauspäiväraha. Myönnettävä toimeentulotuki on tällöin vastaavasti pienempi.

Kela vastaa perustoimeentulotuesta, kunnat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta

Toimeentulotukea haetaan Kelasta, https://www.kela.fi/toimeentulotuki, joka ratkaisee asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen. Ennen perustoimeentulotuen hakemista sinun pitää selvittää, voitko saada muita etuuksia tai tuloja. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki kuuluvat kuntien vastuulle.
Asiakas voi hakea täydentävää tukea tai ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan kunnasta, jos Kela on jo antanut hänelle ratkaisun perustoimeentulotuesta hakemusta koskevalle ajalle.
Toimeentulotukea haetaan kirjallisella hakemuksella tai asioimalla aikavarauksella sosiaalityöntekijän luona.

Toimeentulotukea haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

- työssäkäyvien perheenjäsenten palkkatodistukset tai palkkalaskelma

- tositteet muista tuloista (esim. eläkkeistä, työttömyys- tai sairauspäivärahasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta, lastenhoidon ja omaishoidon tuista, opintotuesta, asumistuesta)

- tiliotteet kahden kuukauden ajalta kaikista pankkitileistä

- vuokrasopimus ja tosite vuokranmaksusta

- tositteet asuntolainasta ja koroista

- tositteet terveydenhuoltomenoista

- selvitys omaisuudesta

- tosite opintolainan nostamisesta

- muut taloudellista tilannetta selventävät tositteet

Käsittelyaika 7 arkipäivää. Toimeentulotuesta tehdään aina kirjallinen päätös, joka lähetetään toimeentulotuen hakijalle.

Puhelinaika ma-to klo 9.30-10.30

Sosiaalityöntekijä Sari Kärkkäinen , puh. 044 728 8536 (Mänttä-Vilppula ja Juupajoki)
Sosiaaliohjaaja Susanna Rantanen, puh. 044 728 8623 (Mänttä-Vilppula ja Juupajoki)
Etuuskäsittelijä Tiina Poutanen, puh. 044 428 8222
Toimistotyöntekijä Maritta Sunila, puh. 044 7288 433 sosiaalitoimiston neuvonta ma-to 9.30-10.30
Lastenvalvoja Taava Haapala-Innanen, puh 050 562 2730 puhelinaika ma-to klo 9.30-10.30
Toimistosihteeri Päivi Pöyhölä, puh. 050 310 6920

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@taidekaupunki.fi.

 

Lapsiperheiden sosiaalityö

Sosiaalityöntekijä Tuija Päivärinta, puh. 044 728 8730
Sosiaalityöntekijä Viivi Paavola, puh. 044 428 8211
Sosiaaliohjaaja Kati Hakamäki (lastensuojeluilmoitukset, palvelutarpeen arviointi), puh. 044 728 8201
Sosiaalityöntekijä  (Juupajoki), puh. 044 728 8380. Kiireellisissä asioissa yhteys Tuija Päivärintaan. 

Sosiaalipäivystys

Virka-ajan ulkopuolella välitöntä sosiaaliviraniomaisen arviointia vaativat kriisitilanteet hoidetaan Tampereen kaupungin Sosiaalipäivystyksen toimesta 24 t/vrk, vuoden jokaisena päivänä.
Tampereen Sosiaalipäivystys, puh. 0500 625 990
Arkisin virka-aikana klo 8 - 16 päivystysvastuu on Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alueella puh. 044-728 8489

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555