Kotisivulle

Hoitotakuu ja odotusajat

Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Terveydenhuollon odotusajat

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon.

Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Kunnan tulee julkaista tiedot odotusajoista neljän kuukauden välein. Tilanne joulukuu 2020:

Yhteydensaanti arkisin klo 8-16

Yhteyden saanti saman päivän aikana toteutuu sekä Mänttä-Vilppulassa että Juupajoella. Keskimääräinen jonotusaika puhelimessa lääkärin vastaanoton ajanvaraukseen oli 3 minuuttia 3 sekunttia. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen jonotusaika puhelimessa oli 3 minuuttia 21 sekunttia (joulukuu).

Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella on käytössä keskitetty ajanvarauspuhelin lääkärin vastaanotolle sekä omansa suun terveydenhuoltoon. Molemmissa on takaisinsoittojärjestelmä.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arviointi kolmen vuorokauden kuluessa toteutuu.

Hoidon tarpeen arviointi vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa tapahtuu puhelimessa ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä ammattihenkilön toimesta.

Hoitoon pääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa

Hoitoon pääsy kolmen kuukauden kuluessa toteutuu.

Terveysasemilla mitataan lääkärin ja sairaanhoitajan ajanvarausaikojen jonoja laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä (T3-aika).

Joulukuussa T3-aika lääkärille oli Mänttä-Vilppulassa 1,2 päivää ja Juupajoella 1,2 päivää. Sairaanhoitajille T3-aika oli Mänttä-Vilppulassa 0,0 päivää ja Juupajoella 0,2 päivää.

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoon pääsy viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toteutuu.

Suun terveydenhuollossa mitataan hammaslääkärien ja suuhygienistien ajanvarausaikojen jonoja laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä (T3-aika).

Joulukuussa Mänttä-Vilppulassa T3-aika hammaslääkärille oli 42 päivää ja suuhygienistille 6,6 päivää. Juupajoella T3-aika hammaslääkärille oli 42 päivää ja suuhygienistille 8,4 päivää.

Sosiaalihuollon odotusajat

Kunnan on järjestettävä sosiaalihuoltolaissa säädetyt palvelut kunnan asukkaille määräaikojen mukaan. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluja ja laitoshoitoa on järjestettävä myös kunnassa tilapäisesti oleskeleville. Kaikissa kiireellisissä tapauksissa toimitaan heti.

Ikäihmisten palvelut

Kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat tammikuu - joulukuu 2020

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

Omaishoidon tuki

Palveluasuminen


 
Odotusaika
alle 1 kk
Odotusaika
1 - 3 kk
Odotusaika
3 - 6 kk
Luhtavilla 5 0 0

Tehostettu palveluasuminen (Sarahelmi, Sarapiha, Punatulkku, Juupakoti)

  Odotusaika
alle 1 kk
Odotusaika
1 - 3 kk
Odotusaika
3 - 6 kk

 
21
 
17
 
1
 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555