Hoitotakuu ja odotusajat

Terveydenhuollon odotusajat

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon.

Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Kunnan tulee julkaista tiedot odotusajoista neljän kuukauden välein.

Elokuu 2018

Yhteydensaanti arkisin klo 8-16

Yhteyden saanti saman päivän aikana toteutuu sekä Mänttä-Vilppulassa että Juupajoella. Mänttä-Vilppulassa keskimääräinen jonotusaika puhelimessa lääkärin vastaanoton ajanvaraukseen oli heinäkuussa 4,23 minuuttia, Juupajoella lääkärin vastaanotto oli heinäkuussa kiinni. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen jonotusaika puhelimessa oli Mänttä-Vilppulassa 16,2 minuuttia, Juupajoen hammashoitola oli heinäkuussa kiinni.

Mänttä-Vilppulassa lääkärin vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Juupajoen suun terveydenhuollon ajanvaraukset hoidetaan Mänttä-Vilppulasta. Juupajoen terveysaseman ollessa heinäkuussa suljettuna, oli kiireelliset lääkäri-, hammaslääkäri- ja neuvolapalvelut saatavissa Mänttä-Vilppulasta.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arviointi kolmen vuorokauden kuluessa toteutuu.

Hoidon tarpeen arviointi vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa tapahtuu puhelimessa ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä ammattihenkilön toimesta.

Hoitoon pääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa

Hoitoon pääsy kolmen kuukauden kuluessa toteutuu.

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3). Heinäkuussa T3-aika lääkärille oli Mänttä-Vilppulassa 15,6 päivää ja sairaanhoitajille 2,8 päivää. Juupajoen terveysasema oli heinäkuussa kiinni.

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoon pääsy viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toteutuu.

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3). Heinäkuussa Mänttä-Vilppulassa T3-aika hammaslääkärille oli 7,3 päivää ja suuhygienistille 4,3 päivää. Juupajoen hammashoitola oli heinäkuussa kiinni.

Sosiaalihuollon odotusajat

Kunnan on järjestettävä sosiaalihuoltolaissa säädetyt palvelut kunnan asukkaille määräaikojen mukaan. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluja ja laitoshoitoa on järjestettävä myös kunnassa tilapäisesti oleskeleville. Kaikissa kiireellisissä tapauksissa toimitaan heti.

Ikäihmisten palvelut

Kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat heinä-joulukuu 2017

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

Omaishoidon tuki

Tehostettu palveluasuminen

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555