Kotisivulle

Rakennusrekisterien tarkastusprojekti

Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen palvelukeskus on käynnistänyt rakennusrekisterien tarkistusprojektin, jonka tarkoituksena on saattaa ajan tasalle viranomaisten rakennustietojen rekistereitä. Tällä hetkellä tiedot ovat puutteellisia ja vanhempien rakennusten tiedot puuttuvat kokonaan. Ajantasaistettavia rekistereitä ovat muun muassa kaupungin ylläpitämä rakennus- ja huoneistorekisteri. Samalla tarkistetaan myös kiinteistöjen jätevesijärjestelmät.

Kiinteistömittaukset käynnistyvät tammi-helmikuussa Pohjaslahden kylältä. Reittisuunnitelmat sekä tarkemmat tiedot tullaan päivittämään Mänttä-Vilppulan internet sivuille.

Kiinteistömittauksen osalta kaikille kiinteistönomistajille Pohjaslahden alueelta on kirjeet lähetetty. Mittaukset valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Mittauksessa nyt menossa Vehkalinnantien, Salmentie, Salussärkäntien, Nuijanniemen, Töllin, Lillovuoren, välinen osuus. Mittauksen tarkemmasta alueesta ilmoitetaan tienvarsikyltein.

Tienvarsikyltit on asetettu osoittamaan mitattavaa aluetta.

Rakennuskannan inventointihankkeessa on kyse rekisteritietojen saattamisesta ajan tasalle. Pohjaslahden kylästä rekisteristä nyt puuttuvat yli 5 m² rakennukset on tarkoitus saada kirjatuksi tietoineen rekisteriin kuluvan vuoden 2020 aikana. Tarkastetut, ajantasaiset rakennustiedot välitetään edelleen väestötietojenjärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriin. Luotettavilla, ajantasaisilla rakennustiedoilla rekisterissä on merkityksensä muun muassa oikean ja oikeudenmukaisen kiinteistöverotuksen toteutumisessa.

Lomakkeet:

Kiinteistötietojen ilmoituslomake / rakennuspaikka
Pää- / asuinrakennuksen tiedot
Rakennuksen tyyppi
Rakennelman tyyppi
Lomakkeen täyttöohje
Rakennuskannan tarkastuskampanjan liitteet
Karttaote 27.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555