Kotisivulle

Presidentinvaalit 2024

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.–23.1.2024 ja ulkomailla 17.–20.1.2024.

Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa 31.1.–6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.–3.2.2024.

Äänioikeus ja äänestäminen

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuvaan ilmoituskorttiin.

Lisätietoja vaaleista  www.vaalit.fi

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Mänttä-Vilppulan kaupungintalo
Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä
Arkisin 17.-19.1. (31.1.-2.2.)  klo 10-18
Lauantaina 20.1. (3.2.)  klo 12-16
Sunnuntaina 21.1. (4.2.) klo 12-16
Arkisin 22.-23.1. (5.-6.2.) klo 10-20

Vilppulan kunnantalo
Keskuskatu 2, 35700 Vilppula
Arkisin 17.-19.1. (31.1.-2.2.)  klo 10-17
Lauantaina 20.1. (3.2.)  klo 12-15
Sunnuntaina 21.1. (4.2.) klo 12-15
Arkisin 22.-23.1. (5.-6.2.) klo 10-19

Vaalipäivän äänestys

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivän 28.1.2024 ja tarvittaessa toisen vaalin vaalipäivän 11.2.2024 äänestyspaikat ovat seuraavat:

Vilppulan kunnantalo: Keskuskatu 2, 35700 Vilppula
Kolhon koulu: Postitie 2, 35990 Kolho
Pohjaslahden kylätalo: Pohjaslahdentie 2560, 42850 Pohjaslahti
Mäntän kaupungintalo: Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä

Äänestys alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestäessäsi.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys-eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjeitse tai puhelimitse etukäteen viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16.00 mennessä. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy tiistaina 30.1.2024 klo 16.00 mennessä

Kotiäänestykseen ilmoittautuneet merkitään samalla ilmoittautuneeksi myös mahdolliselle toiselle kierrokselle.

Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavana kaupungin verkkosivuilla Kotiäänestyslomake ja Taidekaupungin asiointipisteeltä (Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä)

Ilmoitus tehdään Mänttä-Vilppulan kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä

Ilmoittautumisen voi tehdä myös soittamalla arkisin puh 044 597 8623 klo 9-16.

Kirjallisen ilmoituksen voi jättää myös salattuna sähköpostina sivustolla
https://www.turvaposti.fi/viesti/vaalit@manttavilppula.fi

Omaishoitajan mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä on, että omaishoitajan kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Mänttä-Vilppulan kaupunki ja että hän on tehnyt omaishoitosopimuksen. Äänestyshalukkuudesta on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen mukaan.

Laitosäänestys

Kaupungin vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä laitoksissa.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555