Kotisivulle

Kuntalaisaloite

Mänttävilppulalaiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kotikaupunkinsa toimintaa koskevia aloitteita. Lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupungin järjestämää palveluun liittyvissä asioissa palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita. Myös alle 18-vuotias voi tehdä kuntalaisaloitteen.

 

Kuntalaisaloitteen tulee käsitellä yhteisiä asioita. Muuten aloite voi olla sisällöltään vapaamuotoinen.

 

Kuntalaisaloitteen voi jättää kahdella eri tavalla:
Kuntalaisaloite.fi-sivustolla
Jättämällä kuntalaisaloitteen Mänttä-Vilppulan kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai kirjeitse

 

Allekirjoitathan kuntalaisaloitteen, mikäli jätät sen kirjeitse.

 

Kuntalaisaloitteen käsittelee se toimielin tai viranhaltija, jonka tehtäviin asia kuuluu. Kaupunki on yhteydessä aloitteen jättäjään, kun aloitetta aletaan käsitellä. Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon vähintään kerran vuodessa.

 

Jos kuntalaisaloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555