Kotisivulle

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, hyvinvointia, viihtyvyyttä, turvallisuutta ja kehitystä eri kasvatusviranomaisten, järjestöjen, kodin ja nuorten itsensä kanssa. Nuorisopalvelut tukee nuorisojärjestöjen-ja ryhmien toimintaa mm. avustuksia jakamalla.

Kunnan nuorisotyö

Nuorisotyö kuuluu nuorisolain(72/2006) mukaan kunnan toimialaan. Laki on nuorisotyön voimavarojen suuntaaja ja koko nuorisotyöjärjestelmän kehys. Laissa nuorisotyön tavoitteiksi määritellään nuoren oman ajan käyttöön kohdistuva aktiivinen kansalaisuus, sosiaalinen vahvistaminen sekä nuoren itsenäistymisen tukeminen. Nuorisopolitiikalla tarkoitetaan nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista . Lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Kunnan nuorisotyöhön ja –politiikkaan kuuluvat

* nuorten kasvatuksellinen ohjaus,

* toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet,

* tieto- ja neuvontapalvelut,

* nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tukeminen,

* liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta,

* nuorten ympäristökasvatus sekä

* (tarvittaessa) nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.

Nuorisotyön toteuttamisesta vastaa kunta, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555