Kotisivulle

Hukkakaura

Hukkakaura leviää myös Mänttä-Vilppulan alueella. Esiintymät ovat pääosin vähäisiä saastuntoja eli hukkakaura on pesäkkeinä peltolohkoilla ja hukkakauran määrä/lohko vaihtelee muutamista yksilöistä satoihin yksilöihin. Yleensä hukkakauraesiintymät ovat sähkö- tai puhelinlinjojen alla sekä pelloilla joissa linnut pysähtyvät muuttaessaan. Alla olevassa taulukossa on koottuna hukkakauratilojen määrä ja hukkakauran saastuttama ala Mänttä-Vilppulassa vuosina 2005-2011.

Vuosi     Tilojen        Hukkakaura-
             lukumäärä   ala, ha

2005      6                 65,05
2006      6                 64,17
2007      11               143,66
2008      14               162,02
2009      19               221,44
2010      17               225,76
2011      15               201,85

Vuodesta 2010 vuoteen 2011 tapahtunut hukkakauratilojen muutos johtuu toisaalta vapautuksesta hukkakaurarekisteristä ja toisaalta lohkojen hallinnollisista muutoksista. Vuonna 2011 Mänttä-Vilppulassa hukkakauran saastuttama ala oli 6,5 % koko peltoalasta.

Peruslohkon vapautuminen hukkakaurasta edellyttää kahtena peräkkäisenä kasvukautena hukkakaurattomuustarkastuksessa todettua hukkakaurattomuutta. Hukkakaurattomuustarkastusta ei voi tehdä jos peruslohkolla viljellään kauraa, rypsiä, rapsia, sinappia, ruista, kuminaa, perunaa, nurmea tai lohko on kesannolla. Hukkakauran torjunta tarkastusvuonna kemiallisesti tai kitkemällä, kasvuston niitto tai paha lakoutuminen estävät myös tarkastuksen tekemisen.

Hukkakaurasta on lisätietoa Eviran sivuilla ja säädöksistä on koottu "Yhteenveto hukkakaurasäädöksistä". 
 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555