Kotisivulle

Tapahtumat

 

Periaatteet tapahtumien myöntämiseen


 

Pääsääntöisesti liikuntatoimen paikoissa järjestetään liikuntatilaisuuksia.

tapahtumajärjestäjän on anoessaan varattava tapahtuma todellisen tarpeen mukaan.

 

Anomuksessa on selvitettävä tapahtuman käyttötarkoitus. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu, on asiasta ilmoitettava liikuntatoimelle, jossa päätetään tapahtuman muuttamisesta uudelle käyttötarkoitukselle tai tapahtuman peruuttamisesta.

 

 

Tapahtumia myönnettäessä noudatetaan vuorojen kriteeristöä.

 

 

Tapahtumiksi lasketaan ottelu-, turnaus- ja kilpailutapahtumat. Lisäksi myös muut liikuntatapahtumat, jotka on suunnattu yleisötilaisuuksiksi lasketaan tapahtumiksi. Myös muut yleisötapahtumat voidaan järjestää liikuntatoimen ylläpitämissä paikoissa sikäli, kun ne eivät aiheuta kohtuutonta määrää työtä tai mahdollista vahinkoa ao. paikalle.

 

 

Tapahtumat myönnetään pääsääntöisesti anomisjärjestyksessä. Liikuntatoimella on kuitenkin oikeus tehdä muutoksia ja sovittaa ohjelmaa siten, että se parhaiten palvelee liikunnan kokonaisuutta. Liikuntatoimella on mahdollista peruuttaa myönnetty tapahtuma yhden (1) kuukauden varoitusajalla, mikäli syrjäyttävä tapahtuma on merkitykseltään paikkakunnalle huomattavasti suurempi (tällöin edellytetään aina vapaa-aikalautakunnan päätöstä. Mikäli kokousta ei ehditä järjestämään, tekevät päätöksen tässä tapauksessa sivistysjohtaja ja liikuntajohtaja).

 

Muutosta ei voi hakea erikseen lautakunnalta, tai viranhaltijalta suoraan, vaan se anotaan normaalilla tapahtumanhakuprosessilla.

 

Tilaisuuden järjestäjän on aina pyrittävä toimimaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaisuutta varten koottavat rakennelmat ja niiden purkaminen on ajoitettava mahdollisimman lähelle varsinaista tapahtumaa.

 

Ohjeita

tilaisuuksia järjestäville

 

1. Tilavaraus kirjallisesti. Kaavakkeita löytyy täältä. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse (jari.ahvenjarvi@ manttavilppula.fi, tai osoitteeseen Etelätie 2, 35800 Mänttä). Tilavaraus on tehtävä aina mahdollisimman hyvissä ajoin.

2. Muista varata aika myös jälkisiivoukseen.

3. Avaimen liikuntasalille saa vahtimestarilta arkisin klo 7.00 - 16.00.

4. Opettajien huoneet / sos. tilat eivät ole käytettävissä.

5. Tilaisuuden päätyttyä tilojen tulee olla samassa kunnossa kuin ennen tilaisuutta.

6. Siivous ei sisälly vuokraan.

7. Mikäli tilat eivät ole asianmukaisessa kunnossa ja käytön jäljiltä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia töitä (esim. siivousta), laskutetaan syntyneet kulut vuokraajalta.

8. Ruokasalin voi vuokrata tarvittaessa erillistä korvausta vastaan tilaisuutta varten. Huom! Mikäli tilaisuudessa tarvitaan keittiötä, on otettava yhteys ruokalan emäntään.

Äänentoistolaitteet ovat vuokrattavissa tilaisuuksiin. Kysy vahtimestarilta lisätietoa.


23.6.2009

Vapaa-aikalautakunta

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555