Kotisivulle

Tapahtumat ja vuorot

Salivuorot 1.8.2008 alkaen 

Liikuntatoimi myöntää vuorot seuraaville saleille

 Mäntässä klo 17 - 22 välisen ajan ja viikonloput

sekä klo 17 - 22 välisen ajan ja viikonloput

 Vakivuoroja varten on kaksi kautta, eli syksystä kevääseen ja erikseen anottavat vuorot kesäajalle. Lisäksi yksittäisiä tapahtumia varten voidaan anoa vuoroja. Mikäli ns. tapahtumavuoro myönnetään, syrjäyttää se vakivuoron.

Vuoroista ja niistä tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan internet-osoitteessa www.manttavilppula.fi, sekä ao. salin ilmoitustaululla. Vuoron käyttäjä ( = vastuuhenkilö) on velvollinen seuraamaan muutokset ( = kohdasta Tapahtumat/ ao. sali) ja informoimaan jäsenistöään vuorojen peruutuksista! Myönnetyt tapahtumat on nähtävissä internet-osoitteessa www.manttavilppula.fi vähintään 14 vrk:ta ennen ao. päivämäärää.

Huom! Mikäli vuoron peruutus tapahtuu lähempänä kuin 14 vrk:ta ennen, otetaan tällöin liikuntatoimesta yhteys vuoron yhteyshenkilöön ( tällaisen poikkeustapauksen syy voi olla esim. playoff-/ karsintaottelu tms.).

Vuorojen haussa noudatetaan käytännössä sellaista kiertoa, että talvivuorojen 1. hakukierros on 31.5. mennessä, jolloin vuoroja voivat hakea vain urheiluseurat. Talvivuorojen II hakukierros on 31.8. mennessä, jolloin voi hakea vielä vapaaksi jääneitä vuoroja. II hakukierroksella vuoroja voivat hakea myöas muutkin kuin urheiluseurat.

Kesäkauden vuorot haetaan puolestaan aina 30.4. mennessä. Vuorot julistetaan haettavaksi internetissä!
Vuorot ovat käytössä seuraavasti: Talvikauden vuorot 1.8. - 31.5. välisen ajan ja kesäkauden vuorot 1.6. - 31.7. välisen ajan. Uuden kauden vuorot astuvat voimaan julkistamisen jälkeen eli n. 1-2 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Vanhat vuorot ovat voimassa aina uusien julkistamiseen saakka.

Mikäli vuoron käyttäjä luopuu vuorostaan, on siitä ilmoitettava ensi tilassa liikuntatoimelle, joka antaa vuoron jollekin toiselle käyttäjäryhmälle.

17.9.2015

Liikuntapoliittinen neuvottelulautakunta

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555