Kotisivulle

Tulorekisteri

Tiedote tulorekisteristä

Tulorekisterin hyödyntäminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa

Kunnat alkavat saada tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen ja eläke- ja etuustietoja
1.1.2021 lähtien. Mänttä-Vilppulan kaupungin varhaiskasvatuksessa tulorekisteriä käytetään tarvittaessa
tarkentavien tietojen hankkimiseen. Perheiden on edelleen itse ilmoitettava / toimitettava
tulotiedot varhaiskasvatustoimistoon.
Varhaiskasvatusmaksulaki ei ole tältä osin muuttunut.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat tiedot kansalaisille
maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on
velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin.

Kuntien lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus.
Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain
mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia
tiedonsaantioikeuksia.

Kaikkia tietoja ei saada jatkossakaan tulorekisteristä
On mahdollista, että sinulta itseltäsi tai palkanmaksajalta pyydetään jatkossakin tarkentavia tietoja
toimittamiisi palkkatietoihin liittyen. Tämä johtuu siitä, että työnantajasi ei ole ilmoittanut
tulorekisteriin tietoja tai sinne ilmoitetut tiedot ovat suppeat tai erittelemättömät.

Tulorekisterin verkkosivusto 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555