Kotisivulle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen – monen perheen asiakasmaksu alenee

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tällöin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 %. Tämä tulee vaikuttamaan useiden perheiden asiakasmaksuja alentavasti.

Asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 10.7 % perhekoon mukaisen tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Maksun perusteena olevat tulorajat ovat 1.8.2021 alkaen:

Korkein maksu on 288 euroa kuukaudessa. 

Alin perittävä maksu on 27 euroa

Kunnallisessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). 

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Mikäli hoito on alkanut elokuun aikana, seuraavan vuoden heinäkuulta ei peritä maksua.

Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan kuitenkin vuosittain sekä silloin kun perheen maksun perusteena olevissa tuloissa tapahtuu oleellinen muutos (+/- 10%), perheen koko muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Maksua tarkistetaan myös, mikäli palvelun laajuus muuttuu. Asiakkaan on ilmoitettava kaikista maksun perusteena olevista muutoksista. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 10,7% perhekoon mukaisen tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Maksun perusteena olevat tulorajat  ovat 1.8. 2020 alkaen:

Korkein maksu on 288 euroa kuukaudessa. 

Alin perittävä maksu on 27 euroa

Varhaiskasvatuksessa on käytössä toiminta-aikaperusteiset maksuluokat, joissa maksu määräytyy varattujen/toteutuneiden tuntien mukaan.  Maksu perustuu varattuihin tunteihin tai niiden ylittyessä toteutuneisiin tunteihin oheisen taulukon mukaisesti 

Palveluntarve tunteina                     Maksu% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
1-84 h/kk, keskimäärin 20 h/vko 60%
85-147 h/kk, keskimäärin 35 h/vko 80%
yli 147 h/kk, keskimäärin 45h/vko 100%

Esioppilaiden esiopetus on maksutonta (4h/pv), tätä aikaa ei lasketa varhaiskasvatusaikaan. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen palveluntarve ja maksuprosentti ajalla 1.8.-31.5. seuraavan taulukon mukaisesti: 

Palveluntarve tunteina                   

Maksu% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
1-44 h/kk, keskimäärin 10 h/vko 35%
45-84 h/kk, keskimäärin 20 h/vko 60%
yli 147 h/kk, keskimäärin 35/vko 80%

Arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruudesta saat maksulaskurin avulla. Huomioithan, että laskurista saat suuntaa-antavan maksun suuruuden. Virallinen päätös tehdään perheen toimittamien tarkkojen tulotositteiden, varhaiskasvatuksen laajuuden ja perheen koon mukaan. 

 

Asiakasmaksuista tarkemmin maksutiedotteessa Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555