Kotisivulle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. 

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Mikäli hoito on alkanut elokuun aikana, seuraavan vuoden heinäkuulta ei peritä maksua.

Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan kuitenkin vuosittain sekä silloin kun perheen maksun perusteena olevissa tuloissa tapahtuu oleellinen muutos (+/- 10%), perheen koko muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Maksua tarkistetaan myös, mikäli palvelun laajuus muuttuu. Maksun perusteena olevista muutoksista on ilmoitettava. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

 

Varhaiskasvatusmaksujen perusteena olevat tulorajat 1.8.2018-31.7.2020

Maksun perusteena olevat tulorajat ja maksuprosentit ovat:

Maksuprosentti on kaikissa ryhmissä 10,7%

Korkein maksu on 289 euroa kuukaudessa. 

Alin perittävä maksu on 27 euroa. 

Varhaiskasvatusmaksujen perusteena olevat tulorajat 1.8.2020 alkaen: 

Tulorajat muuttuvat, mutta maksuprosentti 10,7% pysyy ennallaan:

Korkein maksu on 288 euroa kuukaudessa. 

Alin perittävä maksu on 27 euroa

Arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruudesta saat maksulaskurin avulla. Huomioithan, että laskurista saat suuntaa-antavan maksun suuruuden. Virallinen päätös tehdään perheen toimittamien tarkkojen tulotositteiden, varhaiskasvatuksen laajuuden ja perheen koon mukaan. 

 

Tarkemmin maksutiedotteesta Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555