Kotisivulle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 10,7 % perhekoon mukaisen tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Maksun perusteena olevat tulorajat ovat 1.3.2023 alkaen:

Perheen koko, henkilöä
Bruttotuloraja, euroa/kuukausi
Maksuprosentti
 
 
Vähimmäisbruttotulo korkeimmalle maksulle €/kk
 
2
3874
10,7
6626
3
4998
10,7
7750
4
5675
10,7
8427
5
6353
10,7
9105
6
7028
10,7
9780
 

Korkein maksu on 295 euroa kuukaudessa. 

Alin perittävä maksu on 28 euroa 

Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Kunnallisessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). 

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Mikäli hoito on alkanut elokuun aikana, seuraavan vuoden heinäkuulta ei peritä maksua.

Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan kuitenkin vuosittain sekä silloin kun perheen maksun perusteena olevissa tuloissa tapahtuu oleellinen muutos (+/- 10%), perheen koko muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Maksua tarkistetaan myös, mikäli palvelun laajuus muuttuu. Asiakkaan on ilmoitettava kaikista maksun perusteena olevista muutoksista. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

 

 

Asiakasmaksut 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555