Kotisivulle

Operaatio Pirkanmaa 2022-2024

Operaatio Pirkanmaa on maakunnallinen kulttuuriohjelma, joka tähtää luovien alojen kehittämiseen. Ohjelmaa koordinoin Tampereen kaupungin kulttuuriyksikkö. Hanke edistää Taidekaupungissa alueellista näkyvyyttä, kävijämäärien ja kansainvälisten vierailuiden lisäämistä, kulttuuritoimijoiden osaamiskapasiteetin nostamista, sekä kuntien ja tapahtumatoimijoiden keskinäistä yhteistyötä.

Tampere haki yhdessä pääkuntakumppani Mänttä-Vilppulan ja 18 pirkanmaalaisen kunnan kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunkititteliä vuodelle 2026. Kilpailuun osallistuivat myös Savonlinnan luotsaama Saimaa-ilmiö sekä Oulu2026-hanke. Oulu voitti kilpailun, mutta jo hakuvaiheessa Pirkanmaan kunnat olivat sitoutuneet toteuttamaan vaihtoehtoisen ohjelman luovien alojen kehittämiseksi ja monivuotisen valmistelutyön hyödyntämiseksi. 

Kolmivuotinen toteutus kulttuuritoimijoiden tukena

Vuonna 2022 alkavan ohjelman tarkoitus on tukea Pirkanmaan alueen kulttuuritoimijoita ja edistää pandemiasta elpyvää elämystaloutta. Suunniteltu hankebudjetti kolmelle vuodelle on yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungin osuus rahoituksesta on noin 1,9 miljoonaa euroa ja kuntakumppanit rahoittavat ohjelmaa yhteensä 0,7 miljoonalla eurolla. Operaatio Pirkanmaan aluetaloudelliset vaikutukset tulevat olemaan hankebudjettia suuremmat, sillä hanke toimii projektien rahoituksen mahdollistajana ja projektirahoitusta toteutettaville hankkeille haetaan myös muista rahoituslähteistä. 

Kuntien yhteisellä rahoituksella toteutetaan osa hakuvaiheessa tehdyistä projektisuunnitelmista ja kehitetään luovien alojen osaamista, verkostoja ja osaamispohjaa. Erityisesti hankerahoitusosaamisen ja kulttuurikentän yhdessä tekemisen vahvistaminen alueella on ohjelmassa keskeistä. Taidekaupungin kulttuuritoimijoille on luvassa yhteistä työskentelyä koko hankkeen ajan, joka käynnistettiin jo lokakuun 2021 lopun työpajatyöskentelyllä, kertoo hankkeessa sekä Tampereella että Mänttä-Vilppulassa työskentelevä tuottaja Sipriina Ritaranta. 

Kaupunki ja Serlachius-museot ohjelman rahoittajina

Mänttä-Vilppulan kaupunki on yhdessä Serlachius-museoiden kanssa tehnyt suunnitelman osallistua Operaatio Pirkanmaa hankkeeseen 30.000 euron yhteisrahoituksella vuosittain. Museoiden rahoitusosuus on tästä lähes puolet. Kaupunginvaltuusto on päättänyt hankkeeseen osallistumisesta 15.11.2021. Operaation paikallisena tavoitteena on Taidekaupungin alueellisen näkyvyyden edistäminen, kävijämäärien ja hotelliyöpymisten kasvattaminen, asiakkaiden palveluiden käytön lisääminen, kansainvälisten vieraiden saaminen alueelle ja kulttuuritoimijoiden osaamiskapasiteetin nostaminen. 

Mänttä-Vilppulassa on suunnitelmissa toteuttaa mm. Kuvataideviikkoihin ja Musiikkijuhliin liittyvää erillisohjelmaa, Taidekaupungin Laulujuhla sekä kylä- ja nuorisotapahtumia. Toteutettavat hankkeet tarkentuvat hankkeen edetessä alkuvuodesta 2022 ja uuden kehittämistäkään ei unohdeta. Parhaillaan haetaan rahoitusta Kuvataiteen valtakunta -näyttelyn jatkamiseksi ja kaupunkitaiteen toteutuksetkin tulevat jatkumaan, tarkentaa kulttuurijohtaja Antti Korkka.

Mänttä-Vilppulan hanketyötä on ohjaamassa paikallinen ohjelmaryhmä, jossa on laaja edustus taide- ja kulttuuritoimijoita ja kulttuurihallinnon edustajia. ​

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555