Kotisivulle

K U L T T U U R I P U U

Kulttuuripuu on Mänttä-Vilppulan kaupungin oma kulttuurikasvatusohjelma vuosille 2021-2024. Sen kautta lapset ja nuoret tutustuvat eri taiteenlajeihin ja kulttuuri-instituutioiden toimintaan.

Ohjelmaa toteutetaan varhaiskasvatuksesta lukioon ja ammatilliseen opetukseen saakka. Alueen kulttuuritoimijat ja oppilaitokset ovat monipuolisesti mukana ohjelman yhteisessä toteuttamisessa.

Kulttuuripuu-ohjelma on osa koulupäivää ja osallistuminen on oppilaille maksutonta. Ohjelman vierailukohteet ja työpajat uudistuvat vuosittain ja ne suunnitellaan jokaisen ikäluokan tarpeet huomioiden.

Kulttuuripuun tavoitteena on, että peruskoulun ja 2. asteen opinnot päättävälle nuorelle ovat tuttuja niin kaupungin museot ja kulttuurilaitokset kuin eri taiteenlajit. Taiteen ja kulttuurin kohtaaminen ja näihin liittyvät vierailut käynnistetään jo varhaiskasvatuksen ryhmissä.

Kulttuurikasvatusohjelmaa toteutetaan sivistyspalveluiden ja kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden sekä ohjelman toteutuksessa mukana olevien kulttuurilaitosten ja -toimijoiden yhteistyönä.

Koulut tekevät aktiivista yhteistyötä mm. Serlachius-museoiden kanssa monipuolisten koululaisohjelmien ja taideleirien toteuttamisessa. 

Työpaja Serlachius-museolla

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555