Kotisivulle

Kansallinen perinne

Veteraanijärjestöt ovat valmistautuneet Suomessa useamman vuoden ajan ”perinneaikaan” kokoamalla ja kartoittamalla paikallisia tietoja sotiemme ajasta 1939-1945. Mänttä-Vilppulan perinnekartoituksen työryhmässä on lähdetty mukaan samaan työhön ja kartoituksen kohteena on ollut koko Suomen 100-vuotinen itsenäisyyden aika. 

Kansallisellä perinteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä Suomen sotilaalliseen itsenäistymiseen ja itsenäisyyden puolustamiseen liittyvää perinne- ja tutkimustietoa. Perinnekartoituksen tehtävänä on koota yhteen tiedot paikallisesta perinnetiedosta, kohteista ja tutkimuksista sekä aineistojen saatavuudesta. Kartoitustyön tavoitteena on edistää uutta tutkimusta ja julkaisutoimintaa.  

Kartoitusta on toteutettu vapaaehtoisten asian harrastajien avustuksella yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Tietoja on kirjallisuuden lisäksi saatu eri yhteisöiltä, kyläyhdistyksiltä ja eri perinneyhdistyksiltä.

Suuri kiitos kaikille koontityöstä kiinnostuneille ja tietoja antaneille tahoille! Kartoitustietoihin toivomme edelleen täydennyksiä ja lisätietoja. 

Kartoitustyö sisältää kaksi osaa. Näistä voi tarkemmin kysellä yhteyshenkilöiltä.

OSA 1     (teos avautuu linkistä)                 
Vilppulan rintama – itsenäistymisen ja vuoden 1918 perinne
Mänttä-Vilppula sodissa 1939-1945 
Kansallisen perinteen järjestöt Mänttä-Vilppulassa
Kansallinen perinne Serlachius-museoissa 

 

OSA 2   (teos avautuu linkistä)
Muistomerkit ja muut perinnekohteet 

 

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555