Kotisivulle

Järjestöyhteistyön teemavuosi - Yhdessä olemme enemmän!

Kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa on nostettu vahvasti esiin osallisuuden ja järjestötoiminnan vahvistaminen. Yhdessä olemme enemmän -teemavuoden keskeisenä tavoitteena on vahvistaa järjestötoimijoiden ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä toiminnan näkyvyyttä.


Osallistu järjestötoimijoiden kyselyyn 21.2. mennessä 

ILMOITTAUDU 17.3. JÄRJESTÖFOORUMIIN (14.3. mennessä)

Osallistu Pirkanmaan kuntien tapahtuma- ja kulttuuribarometrin kyselyyn 20.3. mennessä

Järjestötoimijoiden yhteystietojen ilmoittaminen kaupungille 

Lisää kehittämisideasi toimijoiden yhteiselle Padlet-alustalle

Osallistu järjestövuoden Yhdessä olemme enemmän -valokuvakilpailuun Facebookissa 1.11.-30.11.2022


Yhteistyötä ja kehittämistä

Kolmas koronavuosi koettelee järjestö- ja tapahtumakenttää edelleen kovalla kädellä. Yhteiskokoontumiset ja uuden toiminnan ideointi on ollut merkittävästi vähäisempää kuin aiemmin. Tänä vuonna katsomme kuitenkin rohkesti tulevaisuuteen ja lähdemme yhdessä miettimään järjestötoiminnan ja kaupungin välistä yhteistyötä. Käynnistämme yhteistyön järjestökenttään lähetettävällä kyselyllä. Yhteistä kehittämistä pääsemme jatkamaan vuoden aikana järjestettävien järjestöfoorumien kautta. Järjestöfoorumit ovat kaikille toimijoille avoimia tilaisuuksia.

Järjestöillä tärkeä rooli asukkaiden yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä

Tuleva Pirkanmaan hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt muodostavat jatkossa yhteisen kokonaisuuden, jonka kautta koko väestön hyvinvointia ja sosiaalista osallistumista voidaan viedä eteenpäin. Kuntien ja järjestöjen tärkeänä roolina on jatkossakin aktiivisesti ylläpitää ja kehittää omalla alueellaan asukkaiden osallisuutta, elämäntapojen ohjausta ja yleistä hyvinvointia. Yhdessä kunnan palveluiden kanssa järjestöjen toiminta muodostaa tärkeän kokonaisuuden, jota on hyvä yhdessä kehittää ja luoda myös uusia toimintatapoja.

Teemavuoden tavoitteena 

Teemavuoden toteuttaminen   

Mänttä-Vilppulan kaupungin hyvinvointityöryhmä on tehnyt aloitteen järjestöyhteistyön teemavuodesta, jota toteutetaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Järjestöyhteistyön suunnittelutyötä on ohjaamassa erillinen työryhmä, jossa on mukana mm. kaupunginhallituksen ja kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan edustajat, kaupungin eri palvelualueiden ja viestinnän edustajat, järjestöfoorumeiden edustajat, hyvinvointikoordinaattori sekä nuorisovaltuuston edustaja.

Työryhmän ja foorumien kutsumisesta sekä järjestöjen kontaktoinneista vastaa kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut.

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555