Kotisivulle

Järjestöyhteistyö ja foorumit

Kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa on nostettu esiin osallisuuden ja järjestötoiminnan vahvistaminen. Taidekaupungissa järjestöjen ja kaupungin hyvään yhteistyöhön pyritään erityisesti viestinnän kehittämisen ja järjestöfoorumitoiminnan avulla.


Järjestötoimijoiden yhteystietojen ilmoittaminen kaupungille 

Lisää kehittämisideasi toimijoiden yhteiselle Padlet-alustalle


Yhteistyötä ja kehittämistä

Mänttä-Vilppulassa toteutettiin vuonna 2022 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti järjestöyhteistyön Yhdessä olemme enemmän -teemavuosi. Se vahvisti koko kaupungin järjestökentän yhteistyötä, näkyvyyttä ja kehittämistä yhdessä kaupungin kanssa.

Yhteinen kehittäminen ja järjestöfoorumien kokoontumiset jatkuvat myös vuonna 2023. Kaikkien järjestöjen yhteinen foorumi pidetään 16.3.2023. Tapahtuman pääteema on hyvinvointiyhteistyön edistäminen. Hyvinvointialueiden nyt aloittaessa toimintansa on kuntien ja järjestöjen entistä tärkeämpänä roolina aktiivisesti ylläpitää ja kehittää omalla alueellaan asukkaiden osallisuutta, elämäntapojen ohjausta ja yhdessä tekemistä.  ja 

Liikuntajärjestöjen seurafoorumi järjestetään toukokuussa ja kulttuurifoorumi syyskuussa.

Järjestöillä tärkeä rooli asukkaiden yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä

Vuoden 2023 alussa aloittanut Pirkanmaan hyvinvointialue, kunnat ja järjestöt muodostavat jatkossa yhteisen kokonaisuuden, jonka kautta koko väestön hyvinvointia ja sosiaalista osallistumista voidaan viedä eteenpäin.

Kuntien ja järjestöjen tärkeänä roolina on jatkossakin aktiivisesti ylläpitää ja kehittää omalla alueellaan asukkaiden osallisuutta, elämäntapojen ohjausta ja yleistä hyvinvointia. Yhdessä kunnan palveluiden kanssa järjestöjen toiminta muodostaa tärkeän kokonaisuuden, jota on hyvä yhdessä kehittää ja luoda myös uusia toimintatapoja.

Foorumien kutsumisesta sekä järjestöjen kontaktoinneista vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555