Kotisivulle

Viranhaltijapäätöksien julkaisu 1.1.2022 alkaen

30.12.2021

Viranhaltijapäätökset

Mänttä-Vilppulan kaupunki julkaisee 1.1.2022 alkaen viranhaltijapäätökset Internet-sivustolla.

Kunnan viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan Internet-sivustolla,
jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella (kuntalaki 140 § 2 mom).

Päätökset löytyvät osoitteesta https://mantta-vilppulad10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_frames

Päätösasiakirjoista poistetaan ennen julkaisua tiedot, joita ei saa julkaista internetissä.
Näitä tietoja ovat mm. salassa pidettävät tiedot sekä tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden,
tai joita ei teknisistä syistä saada sähköiseen muotoon (julkisuuslaki 621/1999).

Jatkossa linkki viranhaltijapäätöksiin löytyy osoitteesta https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/hallinto-ja-paatoksenteko/

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555