Kotisivulle

Valtiovarainministeriö myönsi Mänttä-Vilppulalle ja yhteistyökunnille noin 136 000 euroa digitalisaation kehittämiseen

4.3.2020

Mänttä-Vilppula, Juupajoki, Orivesi, Ruovesi ja Virrat saivat valtionvarainministeriöltä rahaa digitalisaation kehittämiseen. Saavutettava, vetovoimainen ja kestävä kunta -hankkeelle myönnettiin 139 900 euroa.

Saavutettava, vetovoimainen ja kestävä -kunta hankkeen tavoitteena on uudistaa Juupajoen, Oriveden, Ruoveden, Mänttä-Vilppulan ja Virtain toimintatapoja ja palveluprosesseja sekä parantaa niiden vaikuttavuutta ja laatua sähköisiä palveluita kehittämällä ja tarjolla olevia ratkaisuja hyödyntämällä. Toimintatavoilla pyritään lisäämään myös kuntien saavutettavuutta sekä vetovoimaa pysyvällä ja kestävällä tavalla.

Hankkeella on suuri merkitys kuntien kannalta. Lainsäädäntö on asettanut tiettyjä vaatimuksia kuntien digitalisaation kehittämiseen. Esimerkiksi syyskuussa 2020 voimaan astuva saavutettavuusdirektiivi määrittää kriteerit, jotka saavutettavan verkkopalvelun tulee jatkossa täyttää. Ilman hanketta monessa kunnassa olisi jouduttu tyytymään vain lain vaatimuksiin vastaamiseen, hanke mahdollistaa nyt koko palveluprosessin tehokkaamman kehittämisen.

- Vaikka muutostarpeet perustuvatkin osin juuri kuntien lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen, digitaaliseksi muuttamiseen ja saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin vastaamiseen, meille on tärkeää kehittää asiakaspalvelun prosesseja kokonaisvaltaisemmin tavoitteellisella ja järkevällä tavalla digitalisaation keinoja hyödyntäen. Emme esimerkiksi tavoittele ainoastaan saavutettavuusdirektiivin mukaisten koneluettavien lomakkeiden lisäämistä verkkosivustolle, vaan haluamme samalla löytää kestäviä ratkaisuja ja luoda lomakkeeseen vastaamisesta, palauttamisesta ja käsittelyprosessista kustannustehokas, sujuva, turvallinen ja asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla palveleva kokonaisuus, kertoo Mänttä-Vilppulan kaupungin viestintäsuunnittelija Henna Linkopuu.

Hakijakuntien haasteet ja muutostarpeet eivät ole täysin identtisiä. Osa digitaalisista prosesseista on toisissa kunnissa edellä ja vastaavasti toinen prosessi jossakin muussa kunnassa. Kunnissa nähdään eri digitalisointivaiheiden olevan yhteistyön kannalta hedelmällistä, sillä tietoa ja hyväksi havaittuja prosesseja jakamalla voidaan tarjota arvokasta tietoa toisille. Hankkeella tavoitellaan entistä parempaa digiosaamista, sillä kaikessa kehittämistyössä asiantuntijuuden kehittäminen on keskeisessä roolissa.

- Kun digiosaaminen on riittävän hyvällä tasolla, voimme helpommin valita oikeat palvelut ja toimintoja tukevat järjestelmät. Hankkeeseen sisällytetään jonkin verran myös suunnittelua, jotta voimme kartoittaa ne toimenpiteet, jotka palvelevat kuntiamme parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeen tavoitteena on kehittää sähköisiä palveluita siten, että kunnat voivat palvella asiakkaita ja huomioida eri asiakasryhmiä paremmin ja entistä kohdennetummin, toteaa Linkopuu.

Mobiili- ja verkkopalvelut toteutetaan saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla, muun muassa asiakirjat, kuten lomakkeet, digitalisoidaan. Samalla kehitetään digitaalisia palveluprosesseja siten, että ne ovat mahdollisimman asiakaslähtöisiä ja käyttäjäystävällisiä. Palveluiden kehittäminen parantaa myös asiakkaiden tiedonsaantia, osallisuutta ja hyvinvointia. Toimintojen selkeyttäminen säästää väistämättä myös resursseja ja näin ollen sillä on suotuisia vaikutuksia myös kustannusten hillitsemisessä ja toimintojen tehostamisessa. Digitaalisia palveluprosesseja uudistettaessa myös asiakkuuden johtaminen tulee nähdä uudessa, entistäkin asiakaslähtöisemmässä valossa.

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555