Kotisivulle

TIEDOTE: Markkinaoikeuden päätös 9.6.2014

11.6.2014

TIEDOTE 11.6.2013 Julkaisuvapaa heti

 
 
Markkinaoikeuden 9.6.2014 antama päätös Nro 375/14, Drno 2014/54
 
 
Päätöksen kohde:
 
Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston hankintapäätös 16.12.2013 § 81 ja hankintaoikaisupäätös 3.2.2014 § 4.
 
Markkinaoikeuden päätös:
 
Päätöksellään (Nro 375/14) markkinaoikeus kumoaa Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston 16.12.2013 tekemän hankintapäätöksen § 81 ja hankintaoikaisupäätöksen 3.2.2014 § 4. Markkinaoikeus kieltää Mänttä-Vilppulan kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön asetetun 5.000.000 euron sakon uhalla.
 
Päätöksen perustelut:
 
Markkinaoikeuden mielestä hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjouksen jättäneen Pihlajalinna Oy:n ja sen hallinnoiman konsernin osallistumishakemus ei ole täyttänyt tarjousasiakirjojen mukaisia pakollisia vähimmäisvaatimuksia. 
 
Käytännössä kyse on siitä, että voittaneen tarjouksen jättäneen Pihlajalinna Oy:n ja sen hallinnoiman konsernin osallistumishakemusilmoitusta sekä tarjousta olisi tullut käsitellä hankintalain määrittelemän ryhmittymän mukaisesti. 
 
Kaupungin johtopäätökset:
 
Mänttä-Vilppulan kaupungin näkökulmasta on hyvä, että Markkinaoikeus on saanut asiassa päätöksen pitkän prosessin tuloksena. Kaupunki hankintayksikkönä toteaa, että Markkinaoikeuden päätös pohjautuu kokonaisuudessaan kilpailutusprosessissa ilmenneeseen tekniseen seikkaan ja yksityiskohtaan. Kaupunki korostaa, että Markkinaoikeus ei ole ottanut lainkaan kantaa tarjouksien laatuvertailuun, jonka tulos oli täysin yksiselitteinen ja jonka perusteella lopullinen hankintapäätös on tehty. Laatuvertailu oli kuitenkin merkittävin hankintapäätökseen vaikuttanut tekijä ja vertailun pohjalta hankintayksikkö löysi kilpailutusprosessiin selkeän voittajan. 
 
Mänttä-Vilppulan kaupunki tarkastelee Markkinaoikeuden päätöstä yksityiskohtaisen tarkasti ja tekee siitä lähiviikkojen aikana omat johtopäätökset. Markkinaoikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mahdollisen valituksen lisäksi kaupunki tarkastelee myös muita mahdollisia vaihtoehtoja, jotka ovat kaupungin käytettävissä liittyen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseksi jatkossa. Näistä hankintayksikön jatkotoimenpiteistä informoidaan myöhemmin siinä vaiheessa, kun ne ovat selvillä.
 
Mänttä-Vilppulan kaupunki kuitenkin vakuuttaa, että hankinnan sekä kilpailutuksen kohteena olleet kaupunkilaisten välttämättömät ja elintärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan olevan väliaikaisen palvelutuotantosopimuksen mukaisesti nykyisen palvelutuottajan kanssa. Edelleen kaupunki toteaa, että mainittujen palveluiden kehittämistä esimerkiksi tilaratkaisujen osalta jatketaan kaupungin aiemmin päättämillä tavoilla.       
 
 
Lisätietoja:
 
Esa Sirviö, kaupunginjohtaja
 
0400 975 211
esa.sirvio@manttavilppula.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555