Kotisivulle

TIEDOTE: Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Pihlajalinna Oy perustavat yhteiskunnallisen yrityksen SOTE-palveluiden tuottamiseen

21.11.2012

20.11.2012

Julkaisuvapaa 20.11.2012 klo 9.00

Tiedote 20.11.2012 Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Suomen merkittävin kotimaisessa omistuksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottava yhtiö, Pihlajalinna Oy, ovat sopineet yhteiskunnallisen yrityksen perustamisesta. Yhteiskunnallisen yrityksen pääasiallinen tehtävä on tuottaa julkisia sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluita Mänttä-Vilppulan seudulla ja Ylä-Pirkanmaalla. Perustettavan yhtiön kotipaikka on Mänttä-Vilppula. Yhteiskunnallisen yrityksen status määrittelee yrityksen toimintaperiaatteita ja niiden mukaan se muun muassa sitoutuu rajoitettuun voitonjakoon ja rajoitettuun tulokseen.

 

Yhtiön keskeisinä tavoitteina on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut ja työpaikat Mänttä-Vilppulassa pitkälle tulevaisuuteen sekä hillitä kunnan kokonaiskustannuksia ja kustannuskehitystä.

Kaupunki tekee yhtiön kanssa kahden (2) vuoden määräaikainen sopimuksen 1.1.2013–31.12.2014. Suunnitteilla oleva kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon malli on tarkoituksena tulla voimaan 1.1.2015, joten ratkaisu ei ole ristiriidassa tulevien linjausten kanssa. Sopimuksen kautta Mänttä-Vilppulan kaupunki pääsee kansallisesti merkittävän ja TEKESin osittain rahoittaman alueellisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen integraatiota tarkastelevan hankkeen pilottikunnakasi.

 

Yhteiskunnallinen yritys ei ole ristiriidassa uuden lainsäädännön kanssa. Sopimus mahdollistaa Mänttä-Vilppulalle sekä lakisääteisten palveluiden turvaamisen että talouden merkittävän tasapainottamisen. Sopimus antaa myös Mänttä-Vilppulalle kaksi vuotta aikaa rauhassa harkita sekä mahdollista yhteistyötä alueen muiden kuntien kanssa että suunnitella pitkäjänteistä palveluiden tuottamismallia. Sopimus ei ole este kuntaliitoksille eikä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön suunnittelulle.

 

Kustannuksen ero Mänttä-Vilppulan omana toimintana tapahtuvan palvelutuotannon ja yhteiskunnallisen yrityksen tuottamana on noin alustavasti arvioiden lähes 3 M€.

Yhteisyritys vähentää merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan sopeuttamistarvetta. Henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä, jolloin eläke-, loma- ja palkkaetuudet säilyvät entisellään ja yhtiö noudattaa kahden (2) vuoden kokeilujakson ajan kunnallista työehtosopimusta.

 

Esa Sirviö
kaupunginjohtaja
Mänttä-Vilppulan kaupunki
0400 975 211

 

Mikko Wiren
toimitusjohtaja
Pihlajalinna Oy
050 322 0927

 

Taustaa:

 

Mänttä-Vilppulan hallitus on 19.11.2012 tehnyt päätöksen esittää kaupunginvaltuustolle, että

 

 • sosiaali- ja terveystoimi siirretään 1.1.2013 lukien kaupungin omaksi toiminnaksi
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto turvataan yhdessä Pihlajalinna Oy:n kanssa perustettavan yhteiskunnallisen yrityksen kautta, jonka toimintamalli on TEKESin tukeman hankkeen pilottiprojektina 1.1.2013 lukien
 • tehdä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta koskevan suorahankinnan yhteiskunnalliselta yritykseltä, jonka perustavat Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Pihlajalinna Oy yhdessä
 • todeta, että varsinainen hankintasopimus tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi
 • todeta, että suorahankinnan edellytykset täyttyvät tässä tapauksessa hankintalain 27 §:n mukaan, kun sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa
 • todeta, että hankinnan tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, jota ilman hankintayksikkö ei voisi täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan
 • todeta, että suorahankinta perustuu täysin uudenlaiseen julkisen ja yksityisen yhteistyömallin kokeiluun ja TEKESin tukeman sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiomallin piltointiin
 • että kaupungin hallintosäännön muutoksen valmistelu aloitetaan välittömästi siten, että uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2013 lukien ja se sisältää sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon yllä mainitulla tavalla 

 

Päätöksen seuraukset Mänttä-Vilppulan kaupungille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle ja kuntalaisille ovat  
 

 • sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kaupungille ovat arviolta 2,75 M€ vuodessa edullisemmat kuin kaupungin omana tuotantona
 • lähipalvelut ja erityisesti lääkärityövoima voidaan turvata Mänttä-Vilppulassa
 • perustason erikoissairaanhoidon lähipalveluita voidaan nykyisestä lisätä
 • nykyisten erikoissairaanhoidon palveluiden jatkuminen voidaan turvata
 • 24 h päivystys jatkuu Mänttä-Vilppulassa kahden (2) vuoden määräaikaisen pilottihankkeen ajan
 • henkilökunnan merkittävältä sopeuttamistarpeelta vältytään
 • sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat Mänttä-Vilppulassa turvataan
 • Mänttä-Vilppula saa kaksi vuotta aikaa sekä tasapainottaa talouttaan että valmistella uudesta kuntauudistuksesta ja sote -mallista aiheutuvaa muutostarvetta
 • henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä, jolloin mm. eläke-, palkka- ja lomaetuudet säilyvät nykyisellään
 • henkilökunnan työehtosopimuksena on KVTES
 • Yhteisyritys saa käyttöönsä yli 2 M€:n kehityshankkeiden tuloksena luodun vaikuttavan alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallin sekä
 • kansallisesti erittäin ansioituneen asiantuntijaryhmän osaamisen toiminnan haltuunottoon ja kehittämiseen
   

Ensisijaiset kriteerit Yhteiskunnallisen yritykselle ovat:


i. Yhteiskunnallisen yrityksen ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa vastuullista liiketoimintaa.

 

 • tavoitteen tulisi käydä ilmi yhtiöjärjestyksestä, säännöistä tai vastaavasta asiakirjasta


ii. Rajoitettu voitonjako.

Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan (yli 50%) voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittaen sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti.

 

 • vähintään 50% voitosta jaettava yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen, oman yhteiskunnallisen hyvän tuottamiskapasiteettinsa kasvattamiseen (toiminnan kehittämiseen) tai paikallisyhteisön kehittämiseen
 • Voitonjaon rajoituksen tulee käydä ilmi yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
 • rahanjako tai palauttaminen yhteiskunnalle on siis näyttävä liikeideassa tai toiminta-ajatuksessa
 • jos voitto jaetaan yrityksen omistavalle yleishyödylliselle yhdistykselle tai säätiölle tai näiden muodostamalle ryhmälle, omistajatahon perustehtävän ja tosiasiallisen toiminnan on täytettävä yhteiskunnallisia yrityksiä koskeva ensimmäinen kriteeri
 • voitto voidaan osoittaa paikallisyhteisön kehittämiseen tapauksessa, jossa yrityksen toiminta-ajatus liittyy paikallisyhteisön ja yhteisötalouden kehittämiseen, lähipalveluiden tuottamiseen tms.
   

iii. Liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys

Avointen ja läpinäkyvien toimintatapojen noudattaminen tukee yrityksen toiminnan vaikutusten osoittamista ja antaa asiakkaille, rahoittajille sekä muille sidosryhmille mahdollisuuden arvioida itse sen toimintaa.


 

Jotta voi hakea Yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä, on oltava Suomalaisen Työn Liiton jäsen.

 

Huomioitavat ominaispiirteet mm: 

 

 • tuotettujen yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja mittaaminen
 • kehitystyö yhdessä asiakkaiden ja / tai yrityksen lähiyhteisön kanssa
 • erityinen panostus henkilöstön työhyvinvointiin
 • työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen yrityksen päätöksentekoon sekä omiin työskentelyolosuhteisiinsa ja –tapoihinsa
 • ympäristölle ja ihmisten terveydelle tuotettavien haittojen minimointi
 • paikallisyhteisön kehittäminen ja paikallistalouden tukeminen ym.

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555