Kotisivulle

Kaupunginjohtajan blogi: Tavoitteena uudet asukkaat, yritykset, työpaikat ja turistit

14.2.2020

​Mänttä-Vilppulan kaupunki toteuttaa yhtä historiansa suurinta ja merkittävintä päätöstä, eli suunnitelmaa Suomen ja Pohjoismaiden suurimman airparkin muodostamiseksi.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.1.2020 hyväksyä kaupungin osuuden Lakeside Airpark Finland -projektista. Projekti on käynnissä kesän 2020 aikana. Toteutettava kokonaisuus on huomattavasti laajempi kuin perinteinen airpark. Lakeside Airpark Finland sisältää muun muassa pienlentokentän, junayhteyden, hotellin ja span, pysyviä ja loma-ajan asuntoja sekä teollisuus-, toimisto- ja liiketiloja.

Hankkeen tavoite ja taustaa valmistelusta

Lakeside Airpark Finlandin tavoitteena on saada kaupunkiin uusia asukkaita, yrityksiä, työpaikkoja, turisteja sekä monipuolista elinkeinoelämää. Projektin rakennusvaiheen aikana alueella majoittuu ja käyttää palveluita suuri määrä mm. rakennusalan ammattilaisia. Tämä tuo merkittävää tuloa koko seutukunnan palvelualan yrityksille ja verotuloja kaupungille. Valmis airpark on käänteentekevä alueen yrityksille. Lakeside Airpark Finland -projekti toteuttaa erinomaisesti kaupungin strategian tavoitteita, kuten elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehittäminen, lähipalveluiden turvaaminen ja saavutettavuuden parantaminen.

Projektin valmistelusta on vastannut kaupungin kiinteistökehitysyhtiö Yrke Kiinteistöt Oy. Kansainväliset asiantuntijat ovat olleet mukana luomassa taloudellista mallia, joka osoittaa selvästi projektin kannattavuuden. Lisäksi projektille on teetätetty due diligence -tarkastus eurooppalaisilla projektitarkastuksen ammattilaisilla. Näin on varmistuttu, että projekti on toteuttavissa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Airparkin alueelle rakennetaan kiinteistöjä tarkan suunnitelman ja tarpeen mukaan. Kiinteistöjä ei rakenneta etukäteen valmiiksi myyntiä odottamaan. Tällä hetkellä Yrke Kiinteistöt on neuvottelemassa usean koti- ja ulkomaisen yrityksen kanssa, jotka ovat valmiita sijoittumaan alueelle heti kun projektin toteutus alkaa. Pelkästään näiden yritysten työpaikkavaikutus on kaupungin kannalta erittäin merkittävä. Tutustuimme valtuutettujen kanssa juuri projektiin liittyvään työllisyys- ja verotulomalliin ja totesimme projektilla olevan merkittävä vaikutus kaupungin talouteen ja elinvoimaan!

Rahoitus

Yrke Kiinteistöt on löytänyt ja neuvotellut projektille rahoituksen, jonka toteuttaa suomalainen ja Suomen lainsäädännön mukaan toimiva yritys Osanna ACI Finland Oy. Rahoitukseen liittyvät sopimukset ovat nyt kaupungin juuri hyväksymät. Yrke Kiinteistöt, Osanna ACI Finland sekä Lakeside Airpark Finland ovat ne jo omalta osaltaan hyväksyneet. Osanna ACI Finland toimii rahoituksen välittäjän roolissa. Projektin varsinaisen rahoituksen toteuttaa Luxemburgin ns. Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) -rahastojärjestelmän mukainen rahasto. Osanna ACI Finland Oy välittää siis rahoituksen Lakeside Airpark Finland Oy:lle. RAIF-rahastot ovat suunnattu ainoastaan kokeneille rahoittajille, suursijoittajille ja institutionaalisille toimijoille. Me olemme saaneet riittävästi referenssitietoa Osanna ACI Finlandilta ja olemme voineet varmistua rahoituksen välittäjän kyvystä vastata Lakeside Airpark Finland -projektista heidän roolinsa mukaisesti.

Projektiyhtiö - Lakeside Airpark Finland Oy

Lakeside Airpark Finland Oy tulee olemaan Osanna ACI Finland Oy:n ja Yrke Kiinteistöt Oy:n yhteisomistuksessa. Lakeside Airpark Finland Oy vastaa projektin toteuttamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä esim. kannattavuuden suhteen. Kaupunki tai Yrke Kiinteistöt eivät vastaa näistä liiketoiminnallisista riskeistä missään olosuhteissa, eivätkä ole millään tavoilla sitoutuneet tai mukana projektin rahoittamisessa. Kaupunki tekee sulkutilisopimuksen, jolla varmistetaan, että kaupunki hoitaa oman osuutensa esimerkiksi kaavoituksen ja maankäytön osalta. Poliittinen päätöksenteko ja esimerkiksi kaavoitukseen liittyvät riskit eivät laukaise sakkoa.

Yrittäjät suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti

Mänttä-Vilppulan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Innanmaa näkee hankkeen pelkästään myönteisenä. Paitsi yksityiset henkilöt, niin myös alueemme yritykset ovat aktivoituneet, monet ovat varmistamassa jo asemiaan tarjota hankkeelle palveluitaan. Odotettavissa on, että hankkeen myötä kaupungin kelkka kääntyy aivan uuteen ja parempaan suuntaan. Lakeside Airpark Finland rakennetaan vaiheittain ja toimenpiteitä tehdään useamman vuoden aikana. Rakennusvaiheessa tarvitaan monen alan osaajia ja hankkeen työllistämisvaikutukset ovat jo rakennusvaiheessa isot.

Riskienhallinnasta

Hanke on saanut sen julkisuuteen tulon jälkeen merkittävän määrän huomiota. Olemme huomioineet jokaisen kirjoituksen ja suhtautuneet myös omaan toimintaan ja esitöiden jälkitarkasteluun kriittisesti. Hankkeen valmistelijat ovat jo aiemmin valmistelun aikana nostaneet esiin samoja huomioita ja sisältöjä, kuin nyt julkaistuissa kirjoituksissa. Haluamme sen vuoksi avata taustaa myös näihin liittyvän valmistelun osalta.

Erityinen huomio Lakeside Airpark Finland -projektin suunnittelussa on kiinnitetty kaupungin ja Yrke Kiinteistöt Oy:n aseman turvaamiseen, projektin riskien hallintaan ja lainmukaisuuden varmistamiseen. Vuonna 2018 on rahoittajan taustoihin ja toimintaan liittyvän selvityksen toteuttanut suomalainen, suurimpiin toimistoihin kuuluva asianajotoimisto. Tämän lisäksi syksyllä 2019 projektin rahoituslähde, rahoituksen välittäjä ja näiden taustahenkilöiden rekistereistä saatavilla olevat tiedot ovat tarkistettu erikseen italialaisen kansainvälistä juridiikkaa hoitavan asianajotoimiston toimesta.

Kaupunki ja Yrke Kiinteistöt ovat käyttäneet syksystä 2019 alkaen projektin suunnittelussa ja sopimusneuvotteluissa asiantuntijana toista suomalaista asianajotoimistoa. Asianajotoimiston asiantuntijat ovat osallistuneet myös hankkeen esittelyyn päättäjille. Lisäksi on syytä muistaa, että kaikki projektin sopimukset tehdään suomalaisten toimijoiden välillä ja niiden tulkinnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä. 

Lopuksi

Taidekaupunki Mänttä-Vilppula ja uudet avauksemme ovat nyt monen huulilla, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Katson positiivisesti tulevaisuuteen, nyt meillä on mahdollisuus yhdessä muuttaa kaupunkimme suunta!

Tiedotamme projektista jatkossakin avoimesti ja säännöllisesti, jotta kaikki varmasti tietävät mikä on projektin tilanne.

Hyvää Ystävänpäivää kaikille!

Markus Auvinen
kaupunginjohtaja

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555