Kotisivulle

Sote-palveluiden jatkuvuus turvattava – työtä koordinoi sote-palvelujen jaosto

26.10.2021

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun yksi viidestä jaostosta on sote-palvelujen jaosto. Jaoston työ on jaettu kolmen keskeisen työryhmän vastuulle. Työryhmiä ovat sote-peruspalvelut -työryhmä, integraatio ja TKIO (tutkimus, kehittäminen, innovaatiotoiminta ja opetus) -työryhmä sekä erikoissairaanhoidon työryhmä. Työryhmät ovat keränneet laajan joukon luovuttavien organisaatioiden asiantuntijoita ympärilleen. Työssä hyödynnetään olemassa olevia verkostoja kuten ikäihmisten tai vammaispalveluiden verkostoja.
 
Sote-palvelujen jaoston tehtävänä on huolehtia valmistelun etenemisestä. Jaoston viisi tavoitetta ovat:
  1. Varmistaa sote palveluiden jatkuvuus sekä toimiva ja turvallinen palveluiden siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle
  2. Varmistaa kliinisten tukipalveluiden toiminta hyvinvointialueella
  3. Varmistaa henkilöstön sujuva ja turvallinen siirtymä hyvinvointialueen palvelukseen
  4. Osallistua hyvinvointialueen rakentamiseen yhdessä muiden jaostojen ja työryhmien kanssa
  5. Osallistua avoimen ja ennakoivan viestinnän toteuttamiseen asiakkaille ja henkilöstölle muutoksessa
Valmistelutyö on käynnistynyt alkusyksyn 2021 aikana ja ensimmäisenä vaiheena on palveluiden nykytilanteen kartoittaminen. Kunnista ja sairaanhoitopiiristä kerätään tietoja muun muassa palveluista, palveluhankinnoista, palvelutuotannon organisoitumisesta ja johtamisesta, tilojen käyttötarkoituksista, sekä tutkimus-, kehittämis- ja opettamistoiminnasta. Selvityskokonaisuuksia on tällä hetkellä kaksitoista. 
 
Jaosto suunnittelee, mitä on välttämätöntä yhdenmukaistaa ja muuttaa ennen vuotta 2023. Kaikkea ei ehditä vuoden 2022 aikana yhdenmukaistaa. Isompia kokonaisuuksia muutetaan mahdollisesti erilaisina pitkäaikaisina muutosohjelmina. Tietojen keruun jälkeen yhteistoimintamenettely tulee vahvistumaan.
 
Sote-palvelujen jaostoon kuuluvat seuraavat jäsenet:
Sote-peruspalvelut -työryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet ja suluissa keskeisin vastuualue:
Integraatio ja TKIO -työryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet:
Erikoissairaanhoidon työryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet:
 
Lisätietoja:
 
Taru Kuosmanen
Johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut 
Tampereen kaupunki
taru.kuosmanen@tampere.fi
puh. 040 704 7337

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555