Kotisivulle

Mänttä-Vilppulassa valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen

2.3.2021

Elokuussa 2021 oppivelvollisuus laajenee koko maassa. Toisen asteen opiskelu muuttuu maksuttomaksi ja oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen tai siihen saakka, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Jatkossa nuorella on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Keväällä 2021 perusopetuksen päättävät oppilaat ovat ensimmäinen ikäluokka, joita uudistus koskee.

Oppivelvollisuuden laajentamisen kansallinen tavoite on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja ja kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. Jatkossa tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, koska osaamisvaatimusten kasvaessa työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä astui 1.1.2021 voimaan oppivelvollisen nuoren hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin ennen 9. luokan päättymistä. Samalla perusopetuksen järjestäjä sai vastuulleen oppilaiden hakeutumisvelvollisuutta koskevan ohjauksen ja valvonnan.

Käytännössä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että nuoren on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan.

Mänttä-Vilppulassa on jo aiemmin kyetty huolehtimaan siitä, että jokaisella perusopetuksen päättävällä nuorelle on perusopetuksen jälkeinen opiskelu- tai koulutuspaikka. Kaikki nuoret ovat voineet jatkaa opintojaan lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa tai muussa hänelle ohjatussa paikassa.

Toisen asteen opintojen maksuttomuus

Toisen asteen opintojen osalta maksutonta on jo aiemmin ollut itse opetus sekä päivittäinen ruokailu. Jatkossa maksutonta on myös opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, erilaiset opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet sekä vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat. Myös ylioppilastutkinnon suorittaminen on jatkossa maksutonta (edellytettävät 5 koetta sekä mahdollinen hylättyjen kokeiden uusiminen).

Lukion ensi syksynä aloittavat opiskelijat saavat maksutta käyttöönsä tarvittavan opiskelumateriaalin ja opinnoissa tarvittavan tietokoneen. Myös ammatillisen koulutuksen aloittavat saavat käyttöönsä tarvittavat opiskeluvälineet maksutta. Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet jäävät jatkossakin opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Mänttä-Vilppulassa on aloitettu valmistautuminen uudistukseen

Mänttä-Vilppulassa työskennellään aktiivisesti, jotta kunta on valmis tuleviin muutoksiin. Valmistelussa ovat muun muassa lukiokoulutuksen opiskelijoiden tietokone-, oppikirja- ja -materiaalihankinnat sekä tietokoneiden ylläpitoselvitykset. Samoin suunnitellaan ja kehitetään oppivelvollisen sujuvaa koulutuspolkua ja opinto-ohjausta sekä oppilashuoltoa tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia siirryttäessä peruskoulusta toisen asteen opintoihin.

Toimintamalleja kehitetään alueellisessa yhteistyössä lähikuntien kanssa. Tutkintokoulutukseen valmistava TUVA-koulutus korvaa nykyisen lisäopetuksen, lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen (VALMA) syksyllä 2022.

Koska oppivelvollisuuden laajentaminen tapahtuu suhteellisen nopealla aikataululla, on moni asia vielä työn alla ja käytännön seikat tarkentuvat työn edetessä. Viestimme uudistuksesta sitä mukaan, kun työ edistyy. Oppilaat ja huoltajat saavat tietoja ja ohjausta omalta koulultaan, minkä lisäksi tietoa tulee olemaan tarjolla myös Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla.

Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta: Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta

 

Yhteyshenkilöt:

Aki Koivisto
rehtori Koskelan yläkoulu ja Vilppulan yhteiskoulu
p. 050 562 2735
aki.koivisto@taidekaupunki.fi

Johanna Rintapää
opinto-ohjaaja
p. 044 7288214
johtanna.rintapaa@taidekaupunki.fi

Miisa Peräinen
opinto-ohjaaja
p. 040 558 4245
miisa.perainen@taidekaupunki.fi

Petri Haapakoski
rehtori Mäntän lukio
p. 040 685 1645
petri.haapakoski@taidekaupunki.fi

Petra Tolonen
sivistysjohtaja
p. 050 516 8854
petra.tolonen@taidekaupunki.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555