Kotisivulle

Rakennusrekisterien tarkastustyö käynnissä

10.12.2019

Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen palvelukeskus on käynnistänyt rakennusrekisterien tarkistusprojektin, jonka tarkoituksena on saattaa ajan tasalle viranomaisten rakennustietojen rekistereitä. Tällä hetkellä tiedot ovat puutteellisia ja vanhempien rakennusten tiedot puuttuvat kokonaan. Ajantasaistettavia rekistereitä ovat muun muassa kaupungin ylläpitämä rakennus- ja huoneistorekisteri. Samalla tarkistetaan myös kiinteistöjen jätevesijärjestelmät.


Kiinteistöjen arvo Suomen kansallisvarallisuudesta on noin 70 %. Joidenkin arvioiden mukaan Suomessa jää maksamatta sata miljoonaa euroa kiinteistöveroa olemassa olevista rakennuksista.

- Tähän on monia syitä. Laki, säädökset ja rakennusjärjestykset kunnissa ovat muuttuneet vuosien varrella. Aiemmin on ollut mahdollista rakentaa ilman lupaa tai suullisella luvalla rakennuksia, jotka nyt puuttuvat rakennusrekisteristä ja joista ei välttämättä ole ilmoitettu verottajalle. Mänttä-Vilppulassa kuntaliitos on tapahtunut 2009, ja sitä ennen Mäntässä ja Vilppulassa on ollut käytössä erilaiset rakennusjärjestykset ja tulkinnat, valaisee kaavoituspäällikkö Riina Jorasmaa.

Rakennusrekisterien ajantasaisuus helpottaa niin rekisterin käyttäjän kuin monien rekisteriä tietopohjanaan käyttävien viranomaisten työtä.

- Rakennusrekisterien tarkistusprojektin myötä tasapuolistetaan kiinteistöverojen maksamista kaupungin alueella ja taataan myös kuntalaisille tasapuolinen kohtelu, toteaa Jorasmaa, jolla on myös johtovastuu rakennusrekisterien tarkistusprojektissa.

Rakennusrekisterien tarkastustyöhön on palkattu 1.10.2019 alkaen avustavaksi rakennustarkastajaksi, Mika Niinilampi. Työ on Niinilammelle jo entuudestaan tuttua, sillä hän on toiminut vastaavassa projektissa Keuruulla. Niinilampi kertoo, että ennen mittaustöiden alkua kaikille kiinteistön omistajille lähetetään kuulemiskirje, jonka liitteenä on lomake.

- On tärkeää, että kiinteistönomistajat palauttavat lomakkeen määräajassa kaupungille. Jos mittauskäynnin yhteydessä havaitaan vielä puuttuvia rakennuksia, niistä joudumme perimään korotettua maksua, neuvoo Mika Niinlampi.

Rakennusrekisterien tarkistusprojektin tavoitteena on saattaa rekisteri ajan tasalle viiden vuoden aikana, eli kesään 2024 mennessä. Rakennusrekisterien tarkistus tehdään kolmessa eri vaiheessa, johon kuuluvat aineistovertailu, maastotyöt ja rakennusrekisterin sekä verotietojen korjaaminen. Näistä ensimmäinen vaihe on jo toteutettu. Siinä tarkistettiin kunnan omien rekistereiden tietojen, kartta-aineiston sekä verottajan tietojen vastaavuus toisiinsa. Tämä niin kutsuttu aineistovertailu tilattiin konsulttiyhtiö CGI Oy:ltä. Projektin toisessa vaiheessa Mika Niinilampi jalkautuu maastoon ja aloittaa kiinteistökohtaiset tarkastelut. Kolmannessa vaiheessa tarkistetut tiedot viedään rakennusrekisteriin.

Lisätietoja:
Mika Niinilampi, avustava rakennustarkastaja, 044 0979 254, mika.niinilampi@taidekaupunki.fi

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555