Kotisivulle

Mänttä-Vilppulan kaupunki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

11.12.2019

Mänttä-Vilppulan kaupungin talousarviota on valmisteltu syksyn 2019 aikana kaupunginhallituksen ohjauksessa. Talousarviossa on todettu valmistelun aikana noin viiden miljoonan euron suuruinen alijäämä. Talouden tasapainottamiseksi on pyritty löytämään keinoja kaupunginhallituksen ohjeistuksesta, virkavalmistelussa, kaupunginhallituksen iltakoulussa ja valtuustoseminaarissa. Lisäksi aikaisemmin laaditun talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmä on pohtinut eri vaihtoehtoja talouden elvyttämiseksi.

Koska riittäviä tasapainotuskeinoja ei valmistelussa löytynyt, kaupunginhallitus päätti yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta kokouksessaan maanantaina 9.12.2019. Kyseessä on lain yhteistoiminnasta kunnissa mukaiset yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko kaupunkia ja kaupungin henkilöstöä. Kaupunginhallitus on päättänyt kustannusten vähentämistavoitteeksi kaksi miljoonaa euroa.

Ensisijaisesti etsitään keinoja talouden tasapainottamiseksi, joilla ei ole välittömiä henkilöstövaikutuksia. Talouden epätasapainon suuruus saattaa kuitenkin johtaa irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin tai lomautuksiin taloudellisin tai tuotannollisin perustein. Kaikista keinoista neuvotellaan tässä yhteistoimintamenettelyssä. Myös kaupungin konserniyhtiöille on annettu konserniohje yhteistoimintamenettelyiden aloittamisesta talouden sopeuttamiseksi.

Lain yhteistoiminnasta kunnissa mukaan neuvottelut on käytävä ennen kaupunginhallituksen valtuustolle tehtävää talousarvioehdotusta, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa yllä kuvattuihin toimenpiteisiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 9.12. kaupunginhallituksen päättämä talousarvioehdotus ei sisällä toimenpiteitä, joilla olisi yllä mainittuja vaikutuksia. Yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2020 lisätalousarviosta, johon neuvotteluissa käsitellyt toimenpiteet on sisällytetty.

Mänttä-Vilppulan kaupungin YT-ryhmä kokoontuu keskiviikkona 18.12., jonka jälkeen lähetetään neuvottelukutsu. Varsinaiset neuvottelut käynnistetään vuoden 2020 alussa. Neuvotteluvelvoite on kuusi viikkoa, joten tulos on selvillä helmi-maaliskuussa.

Tiedotamme asiasta lisää viikolla 51.

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555