Kotisivulle

Mänttä-Vilppulan kaupungin myöntämien avustusten haku avautuu maaliskuussa

5.3.2024

Avustusten hakuaika on 18.3.-15.4.2024 siten, että hakuaika päättyy 15.4.2024 klo 16.00.

Vuonna 2024 Mänttä-Vilppulan kaupungin avustuksia jakavat kaupunginhallitus (yleisavustukset) sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustukset).

Avustukset myönnetään sen perusteella, miten yhdistyksen toiminta vastaa kaupunginhallituksen päättämiä vuoden 2024 yleisperiaatteita ja myöntämiskriteerejä sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan erikseen päättämiä yleisperiaatteita ja myöntämiskriteerejä. Kaikki toimitila-avustukset kuuluvat kaupunginhallituksen toimivaltaan ja päätöksentekoon.

Avustukset myönnetään sen perusteella, miten yhdistyksen toiminta vastaa kaupunginhallituksen päättämiä vuoden 2024 yleisperiaatteita ja myöntämiskriteerejä sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan erikseen päättämiä yleisperiaatteita ja myöntämiskriteerejä. Kaikki toimitila-avustukset kuuluvat kaupunginhallituksen toimivaltaan ja päätöksentekoon.

Vuoden 2024 yleisperiaatteet:

 - avustuksia myönnetään ensisijaisesti mänttävilppulalaisille ja perustellusti myös muille Mänttä-Vilppulassa toimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille ja yhteisöille.

- toimitila-avustusta voidaan hakea yleishyödyllisen yhteisön toimitilan kiinteistöveron maksamiseen. Kiinteistöjä koskevat avustukset rajataan niin, että yhdistyksen, jonka pääasiallinen tehtävä on kiinteistön ylläpito, avustussumma on korkeintaan kiinteistöveroa vastaava summa. Kiinteistön hallinnointiin, ylläpitoon ja korjauksiin ei myönnetä yleisavustuksia.

- kohdeavustusta haettaessa on esitettävä arvio kohteen menoista ja tuloista mukaan lukien muualta haetut/saadut avustukset ja yhdistyksen muu varainhankinta.

- yhdistysten vuosijuhliin ei myönnetä avustusta.

- avustushakemuksen liitteeksi edellytetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, hakijan sääntöjen mukaisesti hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastuskertomuksineen vuodelta 2023 (yhdistyksen vuoden 2023 tilinpäätös tulee olla käsitelty ja hyväksytty sisältäen päätösote tai kopio pöytäkirjasta).

- avustuksen hakijan on toimitettava kaupungille yhdistyksen säännöt, ellei niitä ole aiemmin toimitettu, tai niihin on tullut muutoksia.

- avustuksen saajan tulee sitoutua toimittamaan kaupungin tarkastettavaksi kaikki se kirjallinen aineisto, joka on tarpeen avustuksen käytön selvittämiseksi.

- puutteellisin tiedoin ja asiakirjoin toimitettuja hakemuksia ei käsitellä. Kaupunki voi kuitenkin antaa mahdollisuuden hakuajan jälkeiseen hakemuksen täydentämiseen perustellusta syystä.

Vuoden 2024 myöntämiskriteerit:

- yhdistyksen/yhteisön toiminta edistää kaupungin strategisia ja ohjelmallisia tavoitteita ja/tai tukee ja täydentää kaupungin toimintaa ja/tai edistää Hyte-työtä

- toiminnan laatu ja laajuus Mänttä-Vilppulassa

- jäsenmäärä

- aktiivisuus varainhankinnassa

- toiminnan kehittäminen ja/tai uudenlaisen toiminnan käynnistäminen

 

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555