Kotisivulle

Keurusselän Satamat ja Reitit -hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun

21.11.2018

Mänttä-Vilppulassa ja Keuruulla on menossa Keurusselkä Satamat ja Reitit -hanke. Hankkeen toteuttaminen on aloitettu 30.7.2018 ja toteutusaikaa on 31.12.2019 asti.

Hankkeen aikana pyritään selvittämään ja luomaan kokonaiskuvaa Keurusselän alueen satamista ja ulkoilureiteistä. Tarkoituksena on tehdä suunnitelmia sekä satamien että reittien kunnostamisen osalta – mitä, millä aikataululla, keiden toimesta ja millä rahoituksella niitä kunnostetaan. Suunnitelmien kautta on tarkoitus luoda toimiva malli satamien ja reitistöjen kehittämiselle ja ylläpidolle.

Elo- ja syyskuussa hankkeessa on tehty selvitystyötä, verkostoitumistyötä, tutustumiskäyntejä ja kerätty tietoa hankkeessa tuotettavien suunnitelmien pohjaksi. Syyskuussa järjestettiin kaksi avointa ideointitilaisuutta, Keuruulla 6.9. ja Mäntässä 24.9. Ideointitilaisuuksissa kerättiin kehittämisajatuksia sekä reittien että satamien osalta ottaen huomioon sekä kesäkäytön että talvikäytön. Ideointitilaisuuksien tulokset litteroitiin syyskuun aikana ja niiden analysointi on nyt menossa.

Satu Soutolahti aloitti projektipäällikkö Eveliina Kinnusen sijaisena 1.11.2018. Marraskuun aikana hankkeessa on selvitetty Mänttä-Vilppulan ja Keuruun kaupunkien mahdollisuuksia toteuttaa ja julkaista karttasovellus, jossa on Keurusselän alueen maasto- ja vesireittejä, taukopaikkoja sekä palveluita. Kaupungeilla on hyvät edellytykset karttapalvelun luomiseen ja käyttöönottamiseen jo hankkeen aikana. Karttasovellus on tarkoitus julkaista kaupunkien kotisivuilla ja linkitetään tarvittaviin muihin sivustoihin ja sovelluksiin. Hankesuunnitelman mukaisesti hanke koordinoi tätä kaupunkien omana työnä tehtävää osuutta.

Keuruun ja Mäntän satamiin tehtävien kehittämissuunnitelmien kilpailutuksen ja tavoitteiden suunnittelu on käynnissä. Tarkoitus on saada kilpailutus käynnistymään vuoden 2018 puolella.

Lisätietoja hankkeesta:

Satu Soutolahti
projektipäällikkö
044 325 7385
etunimi.sukunimi@keulink.fi

Tero Turunen
suunnittelija
044 525 3266
etunimi.sukunimi@mw-kehitys.com

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555