Kotisivulle

Kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

27.3.2020

Työnantaja on antanut YT-ryhmän kokouksessa 18.12.2019 neuvotteluesityksen Mänttä-Vilppulan kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta. Ensimmäinen neuvottelu käytiin torstaina 9.1.2020. Ensimmäisessä neuvottelussa sovitun aikataulun mukaan neuvottelut ovat kestäneet 19.3.2020 asti. Kaupungin YT-ryhmä on todennut neuvottelutuloksen kokouksessaan 24.3.2020.

Neuvotteluiden osapuolet ovat työnantajan puolelta olleet kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet. Työntekijöitä edustavat YT-ryhmässä toimivat pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä muut luottamusmiehet.

Neuvotteluiden perusteena on kaupunginhallituksen päättämä 2 000 000 euron rakenteellinen kustannusten vähentämistarve. Neuvotteluesityksessä on arvioitu kustannusten vähentämistarpeen tarkoittavan enintään 40 henkilön irtisanomista. Neuvotteluissa on käsitelty koko kaupungin laajuisesti suunnitelmat talouden tasapainottamista ja henkilöstöä koskeviksi toimenpiteiksi. Myös kaupungin konserniyhtiöille on annettu konserniohje yhteistoimintamenettelyiden aloittamisesta talouden sopeuttamiseksi.

Ensisijaisesti on etsitty keinoja talouden tasapainottamiseksi, joilla ei ole välittömiä henkilöstövaikutuksia. Henkilöstöltä on saatu useita vastauksia joulukuussa julkaistuun talouden tasapainotuskyselyyn sekä vapaaehtoiseen palvelussuhteen ehtojen muutoksen kyselyyn. Kyselyiden tulokset on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa. Lisäksi neuvotteluissa on käsitelty työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma irtisanottavien työntekijöiden työllistymisen edistämiseksi.

Neuvotteluissa on käsitelty yhteensä 52 työnantajan suunnittelemaa toimenpidettä. Talouden epätasapainon suuruus on kuitenkin johtanut toimenpiteisiin, joilla on välitön henkilöstövaikutus. Henkilöstövaikutukset on kuvattu alla.

Yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen päätetään uudesta talousarviosta vuodelle 2020. Toimenpiteisiin neuvotteluiden tuloksen ja uuden talousarvion perusteella ryhdytään viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Asiaan liittyvät toimenpiteet viedään palvelualueiden johtajien toimesta työyksiköiden toimintaan.

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555