Kotisivulle

Energiansäästö ja uusiutuvien energialähteiden edistäminen osana kaupungin toimintakulttuuria

8.3.2019

Mänttä-Vilppulan kaupunki liittyi uuteen energiatehokkuussopimukseen vuonna 2018. Sopimuksen toiminnallisena tavoitteena on sisällyttää energiansäästö ja uusiutuvien energialähteiden edistäminen osaksi kaupungin johtamisjärjestelmiä.

- Sopimukseen liittyminen tarkoittaa, että Mänttä-Vilppulan kaupunki on sitoutunut energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä sen huomioimiseen toimintojen organisoimisessa ja suunnittelussa, kertoo tekninen johtaja Hannu Kemppainen.

Energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupungille on laadittu toimintasuunnitelmaa, jossa esitetään toimet energiankäytön tehostamiseksi.

Suunnitelmaan kirjataan ne käytännön toimenpiteet ja periaatteet, joilla energiansäästötavoitteeseen päästään.

- Kaikkien toimenpiteiden ei tarvitse olla teknisiä investointeja, vaan suunnitelmaan kirjataan usein myös esimerkiksi tiedotukseen, koulutukseen ja työtapoihin liittyviä toimenpiteitä, kertoo EnerKey Energia Solutions Oy:n asiantuntija Antti Niemi.

EnerKey Energia Solutions Oy vastaa Mänttä-Vilppulan kaupungin toimintasuunnitelman laatimisesta yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin energiatyöryhmän kanssa. Energiatyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on huolehtia sopimusmenettelyn toteutuksesta ja seurannasta. Koska sopimuskausi ulottuu vuoteen 2025, ei kaikkia toteutettavia toimenpiteitä vielä tiedetä. Toimintasuunnitelmaa voidaankin jatkossa päivittää, erityisesti sopimuskauden loppupuolelle sijoittuvien toimenpiteiden osalta sekä välitavoitteen (2020) tarkastelun jälkeen.

Energiatehokkuussopimuksen taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tullut energiapalveludirektiivi, joka velvoittaa julkisen sektorin toimimaan esimerkkinä energiansäästön edistämisessä. Sopimukset ovat myös osa kansallisten sekä kansainvälisten sopimusten ja lainsäädännön toimeenpanoa. Tällaisia ovat ainakin Suomen energia- ja ilmastostrategia, valtioneuvoston energiatehokkuustoimenpiteitä koskeva periaatepäätös, EU:n energiatehokkuusdirektiivi, EU:n ilmasto- ja energiapaketti, kansainvälinen ilmastosopimus (UNFCCC) Kioton pöytäkirja sekä Pariisin ilmastosopimus.

Kunnille energiatehokkuussopimukseen tai energiaohjelmaan liittyminen antaa eväitä oman energiankäytön hallinnalle. Koko toiminnan huomioiminen energiansäästössä on keino parantaa yhteistyötä eri hallintokuntien välillä ja mahdollistaa tavoitteisiin pääsyn entistä paremmin.

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555