Kotisivulle

Valitus vaarantaa satoja uusia työpaikkoja sekä kaupungille ja alueelle tulevia yritystuloja

28.2.2020

Hallinto-oikeuteen on saapunut valitus koskien Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä osallistua Lakeside Airpark Finland -projektiin. Projektimme on saanut niin paljon julkista huomiota ja herättänyt keskustelua, että olisi ollut pieni ihme, jos yhtään valitusta ei olisi tullut. Olemme osanneet varautua valmistelussa tähän.

Mänttä-Vilppulan kaupunki on valmistautunut vastaamaan asiaa koskeviin mahdollisiin valituksiin. Olemme valmistelleet hankkeen perusteellisesti sekä ottaneet huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset päätöksenteollemme. Kaupunki ei ole antamassa mitään vakuuksia, takauksia tai pantteja projektiin liittyen. Julkisuudessa on yritetty löytää kohtuuttomia kaupungin vastuita projektissa, mutta niitä ei sopimusten mukaan ole. Lisäksi kaikki sopimukset, jotka koskevat kaupungin roolia projektissa, on tuotu julkisuuteen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyiden myötä. Ne sopimukset ja asiat, joita ei ole käsitelty julkisuudessa ovat siis sellaisia, joissa kaupunki ei ole suoraan mukana päätöksentekijänä.

Olemme huolissamme projektin aikataulun venymisestä ja yhteistyökumppaniemme reaktioista. Näitä tahoja ovat niin rahoittaja kuin yrityksetkin, joiden kanssa alueelle sijoittumisesta on keskusteltu ja tehty suunnitelmia. Pyydämme hallinto-oikeudelta todennäköisesti nopeutettua käsittelyä, mutta silti projektin toteutukseen voi tulla merkittävä viive myös sen vuoksi, että alueen ensimmäisen vaiheen rakentamista ei voida aloittaa talven aikana. Täten myös alueemme yritysten työllistämisvaikutus siirtyy pitkälle tulevaisuuteen.

Valmistelun yhteydessä olemme huomioineet valtiontukisääntelyn määräykset ja tulleet yksiselitteisesti tulokseen, että mikään sopimusosapuoli ei saa em. tukea, josta täytyisi tehdä valtiontukitarkastelu. Tämä asia on esitetty myös aiemmassa blogissani.

Paljon on myös keskusteltu sulkutilistä ja sen roolista. Sulkutili on vain kaupungin omistuksessa ja siihen ei ole kenelläkään sopimusosapuolella tai rahoittajalla mitään käyttöoikeutta tai edunsaajaa, ei takauksen, vakuuden tai minkäänlaisen pantin muodossa. Lisäksi on  olennaista ymmärtää, että projektin rahoittaja on Osanna ACI Finland Oy, suomalainen yritys, ei mikään muu.

Kaupunkikonserni on teettänyt lainsäädännön mukaiset arvonmääritykset maa-alueista ja niiden perusteella kauppahinta on juridisesti perusteltu.

Suurimpana riskinä kaupungin kannalta voidaan nähdä päätöksenteon viivästymisen erilaisten valitusten yms. muodossa. Muutoin projektin riskit kaupungille ovat erittäin pienet ja täysin meidän itse hallittavissa. Olisi hyvä myös huomioida, että keskustelemme 250 miljoonan euron suuruisesta rakennusprojektista ja siihen suhteutettuna kaupungin rooli sulkutilin asettajana on hyvin nimellinen. Kaikesta rakentamisesta ja toiminnan kehittämisestä tulee olemaan vain ja yksinomaan vastuussa yksityinen yritys Lakeside Airpark Finland Oy.

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555