Kotisivulle

Nyt jos koskaan yhteisöllisyys on tärkeää

18.3.2020

Maailmassa ja maassamme vallitseva koronaepidemia on asettanut myös Mänttä-Vilppulan kaupungin tavanomaisesta poikkeavan tilanteen eteen. Suomi siirtyy poikkeustilaan, ja tiedämme että edessämme on erityisen haastavat ajat. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi Helsingin Sanomille 16.3. antamassaan haastattelussa, että tilanne pakottaa meidät pysähtymään keskeisten asioiden äärelle. Sellaisia ovat terveys, toimeentulo ja vastuun kantaminen myös muista ihmisistä.

Kaupunki on perustanut pandemiajohtoryhmän hoitamaan koronaan liittyvien asioiden järjestelyä ja tiedotusta. Ryhmän tehtävänä on seurata aktiivisesti tilannetta ja tiedottaa kaupunkimme verkkosivulla Päivitetty koronatilanne.

Kaupunkimme laitokset, kuten kirjasto, asiointipiste, nuorisotilat, uimahalli ja liikuntapaikat on suljettu sekä Autere- ja Merikanto-opistojen toiminnot keskeytetty keskiviikosta 17. maaliskuuta alkaen. Myös kuntouttava työtoiminta on keskeytetty ja kaikki työtoiminnan yksiköt suljettu. Asiakaspalvelu toteutetaan etäpalveluna.

Lukio-opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajasti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua ja digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyllä aikataululla 23.3. mennessä. Myös koulujen tilat on suljettu nyt 18.3. alkaen ja lähiopetus niissä keskeytetään. Esiopetus ja perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus kuitenkin järjestetään poikkeuksellisesti niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lähiopetusta järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille tarvittaessa. Myös varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti ko. palveluiden turvaamiseksi. Valtioneuvosto on kuitenkin linjannut, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Hallitus on päättänyt keskeyttää matkustaja- ja henkilöliikenteen niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä ei koske kuitenkaan suomalaisten paluuta kotimaahan. Maan rajojen ulkopuolelle suuntautuvan liikkumisen ohella myös maan sisäistä matkustelua tulee välttää. Kaikki kaupunkimme isommat yleisötapahtumat on keväältä peruttu ja julkiset kokoontumiset rajoitettu kymmeneen henkilöön. Myös tarpeetonta oleskelua julkisissa tiloissa rajoitetaan.

Toimenpiteet, jolla pyrimme koronaviruksen pysäyttämiseen, koskettavat ihan jokaista meistä. Vaikka yhteiskunta tekee paljon poikkeustilan tuomin valtuuksin, meillä itse kullakin yksilöllä on merkittävä rooli ja vastuu.

Ymmärrämme, että tilanteella on nyt ja tulevaisuudessa merkittävät taloudelliset vaikutukset. Kulutuksen yhtäkkinen lasku vaikuttaa luonnollisesti suoraan negatiivisesti yrityksien kassavirtoihin. Pitkällä tähtäimellä tämä tulee vaikuttamaan valtion ja kuntien verotuloihin. Yritysten taloudellinen menestyminen on suorassa yhteydessä kaupungin taloudelliseen menestymiseen. Monet ovat myös huolissaan omasta työpaikastaan ja toimeentulostaan ja on todettava, että tilanne on todella haastava. Ikävintä tilanteessa meille kaikille on epävarmuus tulevasta, mikä on inhimillistä. Kaupunki haluaa tehdä kaikkensa mitä sen omaan toimialaan ja vaikutusvaltaan kuuluu, että edellytykset paikallisten yritysten menestymiseen olisivat turvatut tässäkin haastavassa tilanteessa.

Meillä jokaisella on mahdollisuus myös yksilönä vaikuttaa tilanteeseen. Haluan korostaa, että varsinkin nyt, on äärimmäisen tärkeää, että omilla valinnoillamme ohjaisimme kulutusta paikallisiin yrityksiin. Näin voimme vaikuttaa oman kuntamme yritysten menestymiseen. 

Nyt jos koskaan on tarve olla lähimmäinen lähimmäiselle. Olkaamme joustavia ja yhteishenkeä luoden myös auttakaamme toisiamme. Erityisesti iäkkäämmille kuntalaisillemme ja riskiryhmiin kuuluville tilanne on haastava. Voimme kukin miettiä omia mahdollisuuksiamme ja edellytyksiämme tarjota apua sitä tarvitsevalle.

Oma historiamme todistaa siitä, että isojen vaikeuksien edessä me suomalaiset olemme aina löytäneet yhteisöllisyyden, jolla isotkin haasteet on voitettu. Puhaltamalla siihen kuuluisaan yhteiseen hiileen, voimme luottavaisesti katsoa tulevaisuuteen.

Markus Auvinen
Kaupunginjohtaja

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555