Kotisivulle

Mänttä-Vilppula on tunnetumpi kuin koskaan!

21.2.2020

Viimeisen viikon aikana suomalaisissa (ja vähän ulkomaisissakin!) medioissa on ihmetelty menoa pienessä Taidekaupungissa.

Miten ihmeessä täällä on onnistuttu valmistelemaan keitos, jossa sympaattisen pikkukaupungin rantakaistale punoutuu dynaamisen ilmailutoimialan ja kansainvälisen rahoitusmaailman kohuhankkeeksi. Turbulenssi on kotivoimin kasvanut välillä sellaiseksi, että päätelmissä kaukomaat Kyprosta ja Emiraatteja myöten yhdistetään mänttävilppulalaiseen elinkeinohankkeeseen.

Viikon varrella esiin on noussut nippu kysymyksiä ja väitteitä, joihin tässä annetaan lyhyitä vastauksia. Osaa on käsitelty jo monesti, mutta asioiden ollessa monimutkaisia, on hyvä palata niihin uudestaan.

Hyvää ja rentouttavaa viikonloppua ja hiihtolomaa,

Markus A.


Voiko kaupunki menettää 10 miljoonan sulkutililtä rahaa? 

Kaupunki on sitoutunut hankkeen maankäytön järjestelyihin sekä myymään konserniyhtiöiden palveluita hankkeelle markkinahintaan. Maankäytön painopiste on kaavoituksen johtamisessa, ja hankkeen alussa kaupungilla on rooli hankealueen maakaupoissa. Kaupungille lankeaa sopimussakko vain, mikäli se ei suoriudu omista perustehtävistään; kaavoituksen ja maankäytön järjestelyistä. Sopimussakko voidaan määrätä maksettavaksi välimiesmenettelyn tuloksena tai käräjäoikeuden päätöksellä. 10 miljoonaa euroa on sulkutilillä kolmen vuoden ajan, jolloin sopimussakkomenettely lakkaa olemasta voimassa. Raha palautuu tämän jälkeen kaupungille.
 

Miksi kaupungin päättäjien koetaan olevan hiljaa ja järjestetäänkö kuntalaisille hankkeesta tiedotustilaisuus?

Kaupungin omassa päätöksenteossa noudatetaan kunta- ja hallintolakeja. Valtuuston päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kun se saadaan, järjestetään kuntalaisille tiedotustilaisuuksia hankkeeseen liittyen.

Sassista on käyty avointa ja osallistavaa keskustelua ainakin vuodesta 2015 eli siitä asti, kun kaupunki hankki lentokenttäalueen Sassista ja SASKY Koulutuskuntayhtymän lentokoneasentajakoulu rakennettiin. Kotiseutuyhdistyksen kanssa yhteistyössä on viety suunnittelua eteenpäin ja kaavoitusta on tehty monet vuodet. Kaupunki on tarjonnut mahdollisuuksia avoimeen keskusteluun, kuten tupailtoja, kyselyitä ja selvityksiä, kuten kaikkeen kunnalliseen päätöksentekoon kuuluu. Kaupunginvaltuusto sinetöi kokouksessaan 27.1. valmistelun selvin numeroin ja seuraavaksi hankeyhtiö ryhtyy käytännön toimiin.


Syntyykö kaupungille hankkeesta kustannuksia?

Kaupunki avaa 10 miljoonan sulkutilin, josta maksetaan korkokuluja kolmen vuoden ajan. Muutoin perustettava Sassin projektiyhtiö huolehtii itse hankkeen kustannuksista, esimerkiksi infrasta. Kun projekti käynnistyy, hanke luo uutta toimintaa kaupunkiin. Kaupungin kehitystrendi positiivisessa mielessä voi luonnollisesti johtaa lisääntyviin päivähoito-, koulu- ja muihin kustannuksiin palveluiden kysynnän kasvaessa.


Kun hanke käynnistyy, niin mikä on pahinta mitä voi tapahtua kaupungin kannalta?

Hankkeen ensimmäiset vuodet ovat hyvin rakentamispainotteisia. Rakentamisen jääminen kesken jostain syystä olisi varmasti ongelmallista. Mutta silloinkaan ei ensimmäisenä olla kysymässä kaupunkia siivoamaan jälkiä. Hanke ja sinne tehtävät rakennelmat ovat hankeyhtiön omaisuutta.
 

Miksi Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan Facebook-sivuilta on poistettu Sassiin liittyviä kommentteja?

Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan Facebook on tarkoitettu lähinnä matkailun ja tapahtumien uutisointiin. Taidekaupungin Facebook-sivustolla ei myöskään ole ympärivuorokautista ylläpitäjää, joten varsinkin ilta- ja yöaikaan tulleet viestit ovat olleet hämmentäviä. Taidekaupungin sivustolta on poistettu kaikki epäasialliset, mm. muita henkilöitä loukkaavat sisällöt. Pääviestin poistamisen jälkeen koko ketju häviää riippumatta muiden viestien sisällöstä. Viestien poistamisen jälkeen Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan Facebook-sivulle on jätetty kaksi Sassi-ketjua, joihin on vapaasti voinut purkaa huoliaan aiheeseen liittyen.


Mikä on kaupungin / Yrken vastuu rahojen ”puhtaudesta”?

Rahan lähde on keskustelussa liitetty virheellisesti Osanna Groupiin. Rahan lähde on eurooppalainen rahasto, joka puolestaan kerää rahoituksen ammatilaissijoittajilta. Rahoitusmarkkinat toimivat tässä totuttuja väyliä pitkin ja pankkijärjestelmä kontrolloi rahan alkuperää. Rahoitusyhtiönä hankkeeseen päin toimii suomalainen yhtiö, Luumäelle perustettu Osanna ACI Finland Oy. Kaikki nämä järjestelyt on edellytetty hanketta valmisteltaessa nimenomaan siksi, että voimme maksimaalisesti varmistua rahan puhtaudesta ja toiminnasta Suomen lakien mukaan.


Onko olemassa oikeasti kiinnostuneita yrityksiä ja muuttajia Sassin Airparkiin, onko varmoja tulijoita?

Airparkin tulevia käyttäjiä on kartoitettu ennakkomarkkinoinnein ja selvityksin koti- ja ulkomailla vuodesta 2016. On selvästi tunnistettu sekä yrityksiä että yksityisiä toimijoita, joilla on halua sijoittua Mänttä-Vilppulaan. Viime viikkoina vahvasti uutisoitu hanke on aktivoinut näitä tahoja. Varmasti lähiaikoina voidaan kuulla positiivisia elinkeinouutisia.


Miksi medioissa viime aikoina olleisiin juttuihin ei ole kommentoitu kaupungin puolelta, vaikka kaupunginjohtaja lupasi avoimuutta tiedotukseen?

Parantamisen varaa varmasti löytyy. Ihan kaiken viestinnän perässä ei pysytä kaupungintalollakaan, vaikka moni ammattilainen viestintää seuraakin. Tiedotuslinjamme on toki sellainen, että pitäydymme aiheissa, joista meillä on jotain sanottavaa ja joissa olemme jollain suoralla tavalla osallisia. Liikesalaisuuksia ei tietenkään voida avata, mutta kaikesta muusta olemme valmiita keskustelemaan. Näin olemme mielestäni tehneetkin. Tällä viikolla kommentteja on annettu muun muassa Aamulehdelle ja Ylelle.


Mihin perustuu usko siihen, että Mänttä-Vilppulan kaltaiseen pikkukaupunkiin tulee investoijia teollisuuteen ja asumiseen?

Sassin hanke on siitä ainutlaatuinen, että se rakentuu aineksista, joita ei vastaavassa suhteessa löydy muualta. Ilmailu kasvavana toimialana koskettaa valmistusteollisuutta, turismia, koulutusta, liikennettä jne. Airparkissa se koskee myös asumista. Kun siihen lisää järvimaiseman, vapaan ilmatilan, kaupungin lähipalvelut ja vakaan suomalaisen yhteiskunnan, on tuloksena laajasti kiinnostava toimintaympäristö.


Lentäminen on kestävän kehityksen vastaista näinä päivinä. Miksi ko. asian ympärille suunnitellaan toimintaa?

Ilmailu on maailmanlaajuisesti vahvasti kasvava toimiala. Pienilmailussa tehdään vahvasti työtä ilmailun muuttamiseksi luonnon kannalta kestäväksi. Uudet teknologiat mm. moottoreissa, materiaaleissa ja polttoaineissa pyrkivät tuomaan ratkaisuja ekologisesti kestävämpään ilmailuun. Sähkölentokone on jo olemassa. Tutkimusta ja kehitystyötä henkilö- ja tavarakuljetuksen parissa edustavat mm. dronet tai erilaiset auto-/lentokonevisiot. Sassi tarjoaa kotipesän kaikelle tällaiselle uudelle ilmailutoiminnalle.


Onko kansainvälisistä yhteistyökumppaneista liikkunut negatiivinen julkisuus aiheuttanut huolta ja miten tietoihin on reagoitu?

Julkisuudessa on ihmetelty rahoitusjärjestelyyn osallistuvien henkilöiden ja yritysten taustoja ja profiileita. Ihmettely on ymmärrettävää, koska kansainvälisen rahoituksen järjestelyt eivät ole arkipäiväisesti tuttuja. Ne yhdistyvät moniin huolestuneisuutta herättäineisiin hankkeisiin ja paljastuksiin meiltä Suomesta ja muualta maailmasta. Tähän peliin kun on lähdetty, on tietenkin kaupungin kannalta ollut alusta asti selvää, että säännöt on haluttu opetella ja kotiläksyt tehdä hyvin. Yllätyksiin varautuen on valmistauduttu kansainvälisen rahoitusmarkkinaan osallistumiseen. Hyvin tehty taustatyö on ollut ja tulee olemaan paras tapa viedä hanketta eteenpäin. Tärkeää on erottaa olennainen ja oikea tieto ja tehdä ratkaisut sen pohjalta. Edelleenkään ei ole tunnistettavissa mitään sellaista, minkä pohjalta pitäisi muuttaa hankkeen toteuttamissuunnitelmaa.


Milloin hankkeelle tulee rahaa ja mihin sitä käytetään?

Rahoitus käynnistyy kevään 2020 kuluessa. Ensimmäisiä kohteita ovat maakaupat, lentokentän maarakentaminen ja ranta-alueiden ruoppaustyöt. Hankeyhtiö hankkii paljon työtä, palveluita ja tarvikkeita. Paikallisten yritysten ja tarjoajien kannattaakin olla heti valppaina, kun hanke käynnistyy.

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555