Kotisivulle

Kiitos ja kumarrus!

1.4.2021

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina viime vuoden tilinpäätöksen, joka päätyi niukasti eli 168.985 euroa ylijäämäiseksi. Merkittävin tekijä ylijäämäisen tilinpäätöksen taustalla ovat korona-tuet, joita kaupunki sai vajaat 3 miljoonaa euroa. Toisaalta tilinpäätösvuotta rasittaa peräti 1,7 miljoonan euron menokirjaukset aiempien vuosien sote-kustannuksista (1 milj. euron kuittaussopimus vuodelta 2019 sekä 0,7 milj. euron alaskirjaukset vuosien 2017 ja 2018 saamatta jääneistä sote-tuloista). Toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli kaiken kaikkiaan maltillinen 0,7 %.


Tilinpäätösvuonna kaupungilla ei toteutettu merkittäviä uusinvestointeja vaan investointihankkeet olivat pienimuotoisia korjaus- ja kunnostushankkeita. Merkittävin infra-hanke oli Riihitien kunnostustyö ja tilapalveluiden suurimmat kohteet olivat Parkkivuoden urheilutalon lattian kunnostus ja kaupungintalon katteen uusinta.  Mustalahden kiertoliittymän suunnittelu käynnistyi tilinpäätösvuonna tiesuunnitelman laatimisella yhteistyössä Pirkanmaan Ely -keskuksen kanssa. Tiesuunnitelma valmistunee kesällä 2021 ja hanke etenee siitä kiertoliittymän rakennesuunnitelman valmisteluun ja mahdollisimman nopeasti myös toteutukseen.  Kiertoliittymän toteuttaminen mahdollistaa Mustalahden teollisuusalueen kehittämisen vetovoimaisena yritysalueena. 

Tilinpäätöksen valmistumiseen mennessä ei saatu hallinto-oikeuden ratkaisuja valitusprosessissa olevista sote-kiinteistöjen myyntipäätöksestä eikä Lakeside Airpark Finland -hankkeesta. 

Kaupungin taloustilanne on jo vuosia ollut vaikea ja talouden tasapainottamistoimia on pyritty toteuttamaan useilla eri tavoilla. Selvää on, että kaupungin menotaso on liian korkea suhteessa kaupungin tuloihin ja kertaluonteiset tulot auttavat vain väliaikaisesti. Viime vuoden ylijäämäinen tilinpäätös kerryttää taseen ylijäämän n. miljoonaan euroon eli alijäämäkierteessä emme onneksi vielä ole. Taloussuunnitelmakausi on kuitenkin alijäämäinen ja sen vuoksi talouden tasapainottamisohjelman laatiminen on käynnistetty alkuvuoden aikana johtoryhmän ja kaupunginhallituksen toimesta. Tavoitteena on, että rakenteellisia toimenpiteitä saadaan toteutettua jo vuoden 2022 talousarvioon liittyen, kuitenkin viimeistään vuosille 2023-2024.  

Kaupungilla ja sote-palveluntuottajalla on ollut näkemyseroja palvelusopimuksen ja siihen liittyvän vastuunjakotaulukon tulkinnasta, minkä vuoksi kaupungilla on ollut selvittämättömiä laskusaamisia ja -velkoja. Tarkemmin näitä epäselvyyksiä on kuvattu viime vuoden toimintakertomuksessa, koska em. epäselvyydet ovat merkittävä riski- ja epävarmuustekijä kaupungin talouden hallinnassa. Epäselvyyksiä on pyritty ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla, jotka ovat vielä kesken. 

Talven aikana on kaupungilla valmisteltu hallintosäännön uudistamista. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline, jonka raamit tulee kuntalaista. Hallintosäännössä määritellään mm. kaupungin toimielinrakenne, viranhaltijoiden toimivaltuudet, kokousmenettelystä sekä muista talouden ja hallinnon toimintalinjauksista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessa hallintosäännön jälkimmäisen osan; 1. osa on hyväksytty valtuustossa jo aiemmin joulukuussa. Uusittu hallintosääntö tulee voimaan uuden valtuustokauden alussa tulevana syksynä. Kaupungin toimielinrakenne ja organisaatio pysyvät pääosin ennallaan, mutta lautakuntien koot yhdenmukaistetaan seitsemänjäsenisiksi. Uutena toimielimenä kaupungille perustetaan kaupunginhallituksen alaisuuteen viisi jäseninen henkilöstöjaosto, joka toimii työnantajan edustajana ja vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaan liittyvistä tehtävistä ja henkilöstöasioiden kehittämisestä. Aiemmin po. asiat on käsitelty viranhaltijatasolla tai kaupunginhallituksen kokoonpanossa. 

Seitsemän kuukauden työrupeamani Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajan sijaisena on nyt takana ja omalta osaltani on aika siirtyä eteenpäin. Tämä on ollut mielenkiintoinen, mutta myös työntäyteinen jakso. Olen kokenut, että olemme saaneet hyvässä hengessä johtoryhmän ja muiden työntekijöiden sekä päättäjien kanssa asioita eteenpäin; toki moni asia on jäänyt vaiheeseen sillä valmiiksihan kaupunki ei tule koskaan. Hienoa, että valtuusto valitsi maanantaina yksimielisesti uuden kaupunginjohtajan Anne Heusalan. Lämpimät onnittelut vielä Annelle ja menestystä uudessa tehtävässä.  

Lämmin kiitos yhteistyöstä kaikille kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille, tytäryhtiöiden henkilöstölle, yhteistyöverkostoille, yrittäjille ja muille kaupunkilaisille, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä.

Rauhallista pääsiäisen aikaa ja aurinkoista kevättä!

Mänttä-Vilppulassa 31.3.2021

Pirkko Lindström
vs. kaupunginjohtaja

« Takaisin

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555