Kotisivulle

Torimyyjät

 Toripaikka

- 1 paikka on 4 m x 4 m

Sopimukset
- kertamaksun sijaan torimyyjän ja Mänttä-Vilppulan kaupungin kesken voidaan tehdä sopimus toripaikan käytöstä.
- puolivuosisopimus 01.04-30.09
- vuosisopimus 01.04 - 31.03
Toripaikkasopimus ei koske markkinoita eikä muita toritapahtumia.


Maksut yhdestä (1) paikasta 
kertamaksu Mäntän tori ilman sähköä 8,00 € sisältää arvonlisäveroa 24 %
- kertamaksu Vilppulan tori ilman sähköä 4,00 € sisältää arvonlisäveroa 24 %
puolivuosimaksu ilman sähköä 115,00 € 
vuosimaksu ilman sähköä 130,00 € 
sähkömaksu 7,00 € sisältää arvonlisäveroa 24 %
puolivuosimaksu sähkölle 95,00 € sisältää arvonlisäveroa 24 %
vuosimaksu sähkölle 110,00 € sisältää arvonlisäveroa 24 %
puolivuosimaksu voimavirralle 200,00 € sisältää arvonlisäveroa 24 %
vuosimaksu voimavirralle 240,00 € sisältää arvonlisäveroa 24 %

Torin käyttö markkinoita varten
Mänttä 250 € sisältää arvonlisäveroa 24 %. Hintaan sisältyy yksi syväkeräyssäiliö jätteille ja sähkö
Vilppula 110 € sisältää arvonlisäveroa 24 %. Hintaan sisältyy yksi syväkeräyssäiliö jätteille ja sähkö

Torin käytöstä ja maksuista muina kuin toriaikoina, päättää infrapalvelupäällikkö, sp. arto.myllyla(at)taidekaupunki.fi.

Torimyyjän, jolla on toripaikasta voimassa oleva sopimus, on otettava toripaikka käyttöönsä toripäivänä viimeistään klo 07.30. Mikäli ei pääse klo 07.30 mennessä paikalle, mutta tulee myöhemmin, on siitä ilmoitettava puhelimitse torivalvojalle. Jos paikkaa ei ole otettu käyttöön sovittuun aikaan mennessä eikä myöhäisemmästä tulosta ilmoitettu, on torivalvojalla oikeus luovuttaa paikka toiselle.
Torimyyjän on myyntiajan päätyttyä poistettava torilta myymättä jääneet tavaransa ja myynnissä käyttämänsä välineet klo 13.30 mennessä, jolloin myös sähkö katkeaa.
Torimyyjän on huolehdittava käyttämänsä toripaikan siivoamisesta myynnin jälkeen sekä vietävä roskat pois niille osoitettuun paikkaan.Mikäli roskista ei huolehdita, peritään toripaikasta kaksinkertainen maksu.
Järjestyksestä ja siisteyden valvomisesta torilla huolehtii torivalvoja. Mikäli torimyyjä ei noudata annettuja ohjeita tai torivalvojan kehoituksia, valvojalla on oikeus pyytää myyjää poistumaan torilta.

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555