Metsänhoito

Kaupungin metsiä hoidetaan ja hakataan metsäsuunnitelmien mukaisesti kestävää kehitystä tukien.

Mänttä-Vilppulan kaupunki omistaa maata noin 1370 hehtaaria, joista metsäsuunnitelmissa on 650 hehtaaria. Suunnitelmat sisältävät myös asemakaavassa olevia puistoalueita. Vuosittain hakataan noin 3000 m3 puuta.
Vuonna 2018 tehdään metsurityönä harvennushakkuita asemakaava-alueilla Vilppulassa Sahantien ja Pukinmäentien varrella sekä Mäntän Vuohimetsässä. Pystyhakkuita asemakaava-alueilla tehdään Kolhossa Uittosalmentien varressa.
Vuonna 2018 jatketaan puistoalueiden raivauksia asemakaava-alueilla ja pääteiden varsilla. Asemakaava-alueella puiden kaatamiseen tulee hakea maisematyölupa rakennustarkastajalta.

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555