Kotisivulle

Metsänhoito

Kaupungin metsiä hoidetaan ja hakataan metsäsuunnitelmien mukaisesti kestävää kehitystä tukien.

Mänttä-Vilppulan kaupunki omistaa maata noin 1370 hehtaaria, joista metsäsuunnitelmissa on 650 hehtaaria. Suunnitelmat sisältävät myös asemakaavassa olevia puistoalueita. Vuosittain hakataan noin 1800 m3 puuta.
Vuonna 2019 tehdään metsurityönä harvennushakkuita Vilppulassa Kapakkalammen rannassa ja asemakaava-alueella Mäntän Vuohimetsässä. Pystyhakkuita asemakaava-alueilla tehdään Vilppulassa Sahantien risteyksessä ja Kolhossa Kastarintien varressa.
Vuonna 2019 jatketaan puistoalueiden raivauksia asemakaava-alueilla ja pääteiden varsilla. Asemakaava-alueella puiden kaatamiseen tulee hakea maisematyölupa rakennustarkastajalta.

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555