Kotisivulle

Liikennealueet

Mänttä-Vilppulassa on katuja yhteensä noin 122 kilometriä. Kevyen liikenteen verkoston kokonaispituus on 47 kilometriä. Katujen rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon tavoitteena on mahdollistaa turvallinen jokapäiväinen liikkuminen niin kävellen, pyöräillen kuin autollakin.

KATUVERKOSTO
Kaupungilla on hoidettavaa katuverkostoa noin 122 km. Katuverkosto jakaantuu kolmeen eri taajamaan, Mänttä 76 km, Vilppula 30 km ja Kolho 16 km.

Palautetta kadun kunnossapidosta voi antaa kaupungin karttapohjaiseen palautekanavaan.

KEVYENLIIKENTEEN VERKOSTO
Kevyenliikenteen verkostoa kaupungilla on Mäntässä 24 km, Vilppulassa 5,5 km ja Kolhossa 1,2 km.
Yhteensä kevyenliikenteen verkostoa on Ely-keskuksen verkosto mukaan lukien Mäntässä 31,5 km, Vilppulassa 13 km ja Kolhossa 2,5 km.

 

KATUJEN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITO
Katujen kunnossa- ja puhtaanapito hoidetaan kaupungin ylläpidettävillä alueilla osaksi kaupungin omalla kalustolla ja
urakoitsijoilta ostettavilla palveluilla.

KATUVALOT
Kaupungin katuverkoston katuvalopisteitä on yhteensä noin 3200 kpl ja ne ovat myös kolmessa eri taajamassa. Mänttä 1840 kpl, Vilppula 835 kpl ja Kolho 525 kpl. Katuvalojen yösammutukset on käytössä klo. 23:30 - 05:00 välisenä aikana poislukien Mäntän ydinkestusta, josta katuvalojen yösammutukset eivät ole käytössä. Kaikki katuvalot on sammutettuina toukokuusta alusta elokuun loppupuolelle.

AJONEUVOJEN SIIRROT

Hylätyt ajoneuvot
Kilvettömään, hylätyksi katsottuun ajoneuvoon kiinnitetään siirtokehotus. Mikäli ajoneuvossa on rekisterikilvet, lähetetään ajoneuvon omistajalle tai haltijalle siirtokehotus. Poikkeustilanteissa siirto voidaan tehdä välittömästi, ilman siirtokehotusta (esimerkiksi rekisteröimätön ja katsastamaton ajoneuvo). Ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on noin viikko aikaa siirtää ajoneuvo. Mikäli siirtokehotusta ei noudateta, tehdään siirtopäätös ja kaupunki siirtää ajoneuvon varastoalueelle. Siirtopäätös lähetetään ajoneuvon omistajalle tai haltijalle (mikäli on tiedossa), lisäksi siirretyistä ajoneuvoista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Siirron jälkeen omistaja tai haltija voi lunastaa ajoneuvonsa kuukauden sisällä kuulutuksesta maksamalla kaupunkin vahvistamat siirto- ja säilytyskustannuksen Mikäli omistaja tai haltija ei lunasta ajoneuvoaan, ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen joko 30 tai 60 päivän kuluessa riippuen ajoneuvon arvosta ja siitä onko ajoneuvon omistaja tiedossa. Kaupunki laskuttaa ajoneuvon omistajalta tai haltijalta ajoneuvon siirrosta ja säilytyksestä aiheutuneet, kaupunkin vahvistamat kustannukset 250,00 €/siirto.
Yksityiseltä alueelta hylätty ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset, mikäli niitä ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Romuajoneuvot
Siirtokehotus kiinnitetään kilvettömään ajoneuvoon. Mikäli ajoneuvossa on rekisterikilvet, lähetetään siirtokehotus ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Mikäli ajoneuvo on palanut tai muutoin siinä kunnossa, että se on vaaraksi ympäristölle tai ihmisille, se voidaan siirtää välittömästi. Ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on noin viikko aikaa siirtää ajoneuvo. Mikäli siirtokehotusta ei noudateta, tehdään siirtopäätös ja ajoneuvo siirretään kaupungin toimesta varastoalueelle. Tällöin romuajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille välittömästi. Yksityiseltä alueelta ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset 250,00 €, mikäli niitä ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
(Huomaa uusi käyntiosoite 31.7. alkaen)

Seppälän puistotie 15, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555