Kotisivulle

Vilppulan rantaosayleiskaavamuutos, Riuttaniemi

Rantaosayleiskaavan muutos koskee osaa Mänttä-Vilppulan kaupungin Sulusselän ranta-alueella sijaitsevasta tilasta Alapynnönen 508-412-2-138 sekä Alapynnösen tilasta lohkottua Rauhalan tilaa 508-412-2-11. Kaavamuutosalue koostuu kolmesta osa-alueesta. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 4,7 ha ja siihen kuuluu yhteensä n. 660 metriä rantaviivaa. Alueelta on matkaa Vilppulan kirkonkylälle n. 6 km. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää 3 lomarakennuspaikkaa etelämmäksi Riuttaniemen länsirannalle. 

 

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 63:n mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupunki ilmoittaa Vilppulan rantayleiskaavamuutoksen vireille tulosta koskien tiloja Alapynnönen 508-412-2-138 ja Rauhalan tila 508-412-2-11.

Vilppulan rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asiakirjoineen on MRL 63§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 3.12.2021 - 7.1.2022.

Kaavamuutosalue sijaitsee Sulunselän pohjoisosassa Riuttaniemessä. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 4,7 ha (3 osa-aluetta) ja siihen kuuluu noin 660 metriä rantaviivaa. Suunnittelualue lähiympäristöineen on tällä hetkellä metsätalouskäytössä. Kaavan tavoitteena on siirtää 3 lomarakennuspaikka.   

Kaavahankkeen luonnosvaiheen aineistoon voi tutustua nähtävillä oloaikana kaupungin Internet-sivuilla: www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaavoitus/ ja Taidekaupungin Asiointipisteessä (Hallituskatu 23).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta koskevat mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 7.1.2022 klo 15 mennessä osoitteella: Mänttä-Vilppulan kaupunki, Kaavoituspalvelut, PL 69, 35801 Mänttä tai sähköisesti osoitteeseen: kaavoitus@manttavilppula.fi

Kaavoitusta koskevat tiedustelut: kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen puh. 044-035 4320, julia.virtanen@taidekaupunki.fi

- Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus

 

 

Kaupunkipalvelut

Yhteystiedot

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
PL 69, 35801 MÄNTTÄ
(kaupungintalon virastoaika
klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-15.00)

Vaihde
+358 (0)3 488 811

Laskutusosoite
Mänttä-Vilppulan kaupunki
PL 70, 35801 MÄNTTÄ
Y-tunnus: 0157867-2

Asiointipiste | Matkailuinfo
Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ
+358 (0)3 4888 555